Fysioterapeut

Det är viktigt med fysisk aktivitet under och efter behandling. Regelbunden fysisk aktivitet påverkar så gott som alla kroppens processer på ett positivt sätt, däribland respiration, blodgenomströmning och ämnesomsättning. Om du ska genomgå kirurgisk behandling har du tillgång till fysioterapeut under vårdtiden.

Efter behandling erbjuder Akademiska sjukhuset patienter över 18 år med en cancerdiagnos möjlighet att träna i grupp, efter ett individanpassat träningsprogram, med viss tillgång till fysioterapeut. När det passar att komma igång med denna typ av träning beror på vilken typ av kirurgi du genomgått. Diskutera gärna med din läkare, kontaktsjuksköterska eller fysioterapeut om du känner dig intresserad av detta.

Om du har frågor gällande fysisk aktivitet och vill komma i kontakt med fysioterapeut kan du prata med din kontaktsjuksköterska.