Dietist

Minskad aptit och viktnedgång är vanligt vid cancersjukdom av flera orsaker. Energi- och näringsrik kost är viktigt för att du ska må så bra som möjligt före, under och efter din behandling. Detta är sådant som en dietist kan hjälpa dig med.

Om du får i dig tillräckligt med mat och vätska blir det lättare för dig att orka med behandlingar, stå emot infektioner, återhämta dig efter behandling samt undvika att gå ned i vikt och förlora muskelmassa.

Behöver du kostråd eller näringsdrycker, prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare för remiss till en dietist.