Arbetsterapeut

Arbetsterapi är till för patienter som har svårigheter att klara sina vardagliga sysslor. Vi utreder och behandlar problem inom personlig vård, boende, arbete och fritid.

Våra åtgärder är inriktade på att träna aktivitetsförmåga, anpassa omgivningen eller lära in nya sätt att utföra dagliga sysslor.För dig som blir kvar länge på sjukhuset kan skapande aktiviteter erbjudas på vårdavdelningen eller på arbetsterapin. Där finns även möjlighet att arbeta vid dator.

Läs mer om arbetsterapi på onkologen.