Ordlista

Vad betyder orden som står i informationsbroshyren du fått, eller som kontaktsjuksköterskan och läkaren använder? Här finns en lista på ord och uttryck som du kan komma i kontakt med under din utredning och behandling.

Adjuvant behandling - Tilläggsbehandling efter exempelvis operation. Ofta cytostatika, hormonell behandling, antikroppar eller strålbehandling.

Anastomos - Kopplingen mellan tarmändarna

Benign - Godartad

Biverkningar - Oönskad effekt av behandling

Cervixcancer - Livmoderhalscancer

Corpuscancer - Livmodercancer

Cytostatika - Läkemedel som används vid behandling av cancer, orden kemoterapi och cellgift används också. Kan ges både i dropp och som tabletter.

Cysta - Vätskefylld blåsa

DT (även kallad CT) - Datortomografi/skiktröntgen

Esofaguscancer - Matstrupecancer

Inkontinens - Urin-/avföringsläckage

Kolon - Tjocktarmen

Lymfkörtlar - Körtlar anslutna till lymfbanor längs blodkärlen till tarmen

MDK - Multidisciplinär konferens. En rond där onkologer, radiologer, kirurger, patologer och sjuksköterskor diskuterar behandlingen av din tumör.

Malign - Elakartad

Metastas - Spridning av tumören till andra organ, även kallad dottertumörer.

Neoadjuvant behandling - Tilläggsbehandling före exempelvis en operation. Ofta cytostatika, hormonell behandling, antikroppar eller strålbehandling.

Onkologisk behandling - Behandling med strålning och/eller medicinsk behandling, till exempel cytostatika. Ofta används onkologisk behandling som komplement till operation.

Ovarialcancer - Äggstockscancer

PAD - Svar på den mikroskopiska undersökningen

Palpation - Undersökning med hjälp av handen eller fingrarna

Pankreascancer - Bukspottkörtelcancer

Patologisk - Sjuklig

Picc-line/CVK - Central venkateter. Man kan ge cytostatikabehandling och andra läkemedel i ett stort blodkärl via denna infart.

Peroperativ - Under operation

Postoperativ - Efter operation

Preoperativ - Före operation

Radikal - Borttagen med god marginal

Rektum - Ändtarmen

Stomi - Ordet kommer från grekiska ordet stoma och betyder mun eller öppning. Det är en konstgjord öppning på buken där tarmen tas ut.

Strålbehandling - Strålbehandling är en form av joniserande strålning; elektriskt laddade partiklar som avger sin energi i det område som bestrålas. Genom strålningen sker skador på cellernas arvsmassa (DNA).

Subkutan venport - En liten dosa som opereras in under huden och som har förbindelse med ett centralt blodkärl. Via denna dosa kan man ge läkemedel, blodtransfusioner och dropp. Man kan även använda porten för att ta blodprover

Sutur - Stygn

Ventrikelcancer - Magsäckcancer