Arbete och studier

Arbetsterapi på Akademiska sjukhuset

Arbetsterapi är till för patienter som har svårigheter att klara sina vardagliga sysslor. Vi utreder och behandlar problem inom personlig vård, boende, arbete och fritid. Våra åtgärder är inriktade på att träna aktivitetsförmåga, anpassa omgivningen eller lära in nya sätt att utföra dagliga sysslor.

För dig som blir kvar länge på sjukhuset kan skapande aktiviteter erbjudas på vårdavdelningen eller på arbetsterapin. Där finns även möjlighet att arbeta vid dator.

Om du är anställd

Om du är anställd har din arbetsgivare ansvar för att hjälpa dig tillbaka till arbetet. Hen ska hjälpa till att anpassa arbetet om det behövs och ge dig stöd. Det kan till exempel vara så att du behöver andra arbetsuppgifter under en tid eller kortare arbetsdagar.

Om du studerar

Om du studerar kan du få behålla dina studiemedel om du är sjuk och inte kan studera. Dessutom blir kravet på studieresultat lägre.