Vanliga frågor och svar

Varför dröjer det att få svar på röntgenundersökningen?

Det kan ta några veckor innan röntgensvaret är klart. Det beror på att röntgenläkaren måste granska dina bilder noggrant. Det kan även variera beroende på hur många bilder röntgenläkarna har att granska. arbetsbelastningen för tillfället.

Hur lång tid tar mitt mottagningsbesöket?

Räna med att ett mottagningsbesök tar ca 30 min.

Jag har fått kallelse till ultraljud. Hur lång tid tar besöket?

Om du är kallad för ultraljud till avdelning 70F2 bör du räkna med att vara på sjukhuset hela dagen. Tidigt på morgonen får du komma till röntgen och göra ditt ultraljud. Det kan ta några timmar innan svaret kommer. Du får besked av läkaren på eftermiddagen och sedan får du åka hem.

Jag har fått kallelse till ultraljud och ska till kirurgmottagningen på eftermiddagen. Varför är det så?

Om du har blivit behandlad med IRE är en del av uppföljningen att göra ultraljud tre månader efter behandlingen. Du blir då kallad till röntgen på förmiddagen och får träffa en läkare på eftermiddagen. Efter ultraljudet får du äta och dricka. Du behöver stanna kvar på sjukhuset ett par timmar så att röntgenläkaren hinner granska bilderna och skriva ett svar. Resultatet av ultraljudet får du veta på mottagningsbesöket på eftermiddagen. Besöket tar cirka 30 minuter och sedan får du åka hem. Men räkna med att vara på sjukhuset hela dagen.

Jag ska resa med sjukresebuss till Akademiska sjukhuset men jag hinner inte åka med bussen hem. Hur ska jag ta mig hem?

Du bör se till att du har en hemresa bokad i god tid före ditt mottagningsbesök. Om du inte hinner med sjukresebussen får du boka tåg- eller bussbiljett och sedan lämna in kvitton till sjukreseenheten i ditt landsting. Du får boka anslutande sjukresa om tåg eller buss inte tar dig hela vägen till din hemort. Om du har frågor om din sjukresa så ring sjukreseenheten eller den enhet i ditt hemlandsting som har remitterat dig till Akademiska sjukhuset.

Hur reser jag till Akademiska sjukhuset?

På denna sida hittar du information om sjukresor till och från sjukhuset.
Se även information om bussar till och från Akademiska sjukhuset på ULs webbplats.

Var kan jag parkera när jag kommer till sjukhuset?

Läs mer om möjliga parkeringsplatser, priser och se parkeringskarta på akademiska.se/parkering.

Hur hittar jag på sjukhusområdet?

Se karta över sjukhusområdet och sjukhusets ingångar.

Får jag bo på patienthotell natten före operationen? Vem bokar detta och vem betalar?

Ja, om du bor utanför Region Uppsala så får du bo på hotell natten före operationen. Vår sekreterare på avdelning 70A1 bokar hotell och du får information om detta i kallelsebrevet eller vid inskrivningen. Ditt hemlandsting står för kostnaden för hotellrummet.

Om du är bosatt i Uppsala får du sova hemma natten före operation och komma direkt till avdelning 70F2, operationsförberedelseenheten, tidigt på morgonen. Om du behöver hjälp med att boka sjukresa så hjälper sjuksköterskan på inskrivningen dig.

Får mina anhöriga sova kvar på patienthotellet?

Du får själv kontakta hotellet och boka in rum för en person till. Det är din anhörig som får stå för kostnaden för rummet om inget annat är överenskommet från ditt hemlandsting. Ring till avdelning 70A1 om du har frågor om vilket hotell som är bokat för dig. Ring till ditt hemsjukhus om du har frågor om vad som gäller för hotellbokningen.

Får mina anhöriga sova över på avdelningen?

Nej, inga anhöriga får sova över på avdelningen. Dina anhöriga får komma på besökstiden som är mellan kl 13-19 alla dagar i veckan.

När får mina anhöriga information efter operationen?

Efter operationen brukar kirurgen ringa till din närmaste anhörig och berätta hur operationen har gått. Det är du som bestämmer vem som ska kontaktas. Det är bra om du utser en person som tar emot information från avdelningen och som sedan kan förmedla vidare till övriga anhöriga. Om dina anhöriga vill veta hur du mår efter operationen kan de också ringa till avdelning 70A1.

När får jag komma på återbesök efter operation?

4-6 veckor efter operationen kommer du att bli kallad till ett återbesök. Du får då ta blodprover före det kan du göra på din vårdcentral. Du får berätta om hur du mår efter operationen, vi tittar också på ditt operationssår. Recept kan skrivas ut om du behöver och förlängning av eventuell sjukskrivning.

Läkaren informerar dig om resultatet av vävnadsprovet efter operationen, det vill säga om det som opererades bort var cancer. Om vävnadsprovet visar att det var cancer så skickas en remiss till onkologen för efterbehandling med cytostatika. Om du är bosatt utanför Region Uppsala så får du cellgiftsbehandling på ditt hemsjukhus. Efter operationen kommer du att följas med röntgenkontroller och återbesök till kirurgmottagningen på Akademiska sjukhuset eller ditt hemsjukhus.