Utredning

Vid en multidisciplinär konferens (MDK) träffas flera funktioner för att diskutera utredningen och vilken behandlingsstrategi som är bäst för dig. Vid MDK medverkar kirurg, onkolog, radiolog och kontaktsjuksköterska. Besked från MDK lämnas ibland via ett telefonsamtal från din doktor eller via ett besök på mottagningen.

Utredningen följer ett standardiserat vårdförlopp.
Läs mer om vad det innebär.

Möjliga undersökningar under utredningen

Ultraljud
ERCP
Endoskopiskt ultraljud
Magnetröntgen (MR)
Datortomografi (DT)

Ultraljud

Ultraljud är en radiologisk undersökning och som vanligtvis görs som en del i en vidare utredning. Olika typer av ultraljud kan göras. I din kallelse framgår det vilket typ av undersökning som gäller just för dig. Beroende på vilken undersökning som planeras kan förberedelserna variera. Vi kommer alltid att sätta en perifier infart (nål). Ibland genomförs undersökningen tillsammans med kontrast vilket i så fall ges på röntgenavdelningen.

Inför ultraljud

Inför en ultraljudsundersökning av buken är det viktigt att man är fastande. Du kommer att få dropp om undersökningen är planerad senare på dagen. Vid ankomst till avdelningen kommer vi ta blodprover. Du kommer att bli kallad till tidig morgon/förmiddag för att vi ska hinna få svar på proverna innan ultraljudet genomförs. Till vissa utredningar krävs det att ett vävnadsprov tas. Vanligtvis planerar man för det innan undersökningen men det kan hända att ett beslut om detta tas under själva undersökningen.

Ultraljud med vävnadsprov (biopsi)

Ett vävnadsprov innebära att en nål sticks in genom huden och in till den del av organet som man önskar prov ifrån. Anledningen är vanligtvis för att utreda om det finns någon misstanke om tumörväxt. Den ansvarige läkaren kommer att berätta mer om varför vi tagit vävnadsprov på just dig. Vid vävnadsprov ges en lokalbedövning på röntgen. Det är olika från patient till patient hur man upplever själva provtagningen. Om du önskar kan du få en smärtstillande och även lugnande tablett innan.

Efter undersökningen

Efter ett vävnadsprov finns det en liten risk att det kan börja blöda från insticksstället. Vi vill därför att du är sängliggande under 4h efter provtagningen. Vi kommer även ta blodtryck och puls regelbundet under några timmar för att utesluta en eventuell blödning.

Oavsett vilket typ av ultraljudsundersökning som har genomförts kommer du att få träffa ansvarig doktor och gå igenom svaret. Ibland kan det tyvärr ta lite tid innan du får träffa läkaren. Ibland står den ansvarig läkare på operation och ibland tar det lite extra tid innan ultraljudsvaret kommer. För att vara på den säkra sidan så är det bäst att du räknar med att undersökningen tar större delen av dagen.

Äta och dricka inför ultraljud

Du är fastande från midnatt inför dagen för planerat ultraljud. Din ansvariga sjuksköterska berättar för dig när du får börja äta och dricka som vanligt efter undersökningen. Lunch serveras på avdelningen. Fika, mellanmål finns också att tillgå.