All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in fram till tisdag morgon. Berörda patienter kontaktas. Har du ej blivit kontaktad av oss är du välkommen till ditt vårdbesök. Läs mer här.

För dig som remittent

Multidiscilplinär konferens för galla/pankreas äger rum på tisdagar kl 15. Samtliga fall med cancer i galla/pankreas bedöms liksom diskussionsfall vid misstänkt tumörsjukdom.

Skicka remiss till Kirurgmottagningen, Akademiska sjukhuset, fax: 018-611 45 37.

Sista anmälan är fredag kl 14.

Vid behov kan galla/pankreaskonsult kan nås på telefon 018-611 38 66 för diskussion.

I remissen ska anges:

  • Frågeställning
  • Adekvat anamnes inklusive tidigare allvarliga sjukdomar, ex pacemaker och operationer samt aktuellt allmäntillstånd (WHO performance status) inklusive eventuell viktnedgång. Aktuella labdata avseende bilirubin, albumin och CA 19-9 samt eventuella avvikande labdata i övrigt.
  • Uppgift om PAD
  • Typ av utredning som utförts
  • CT throax och buk (trefas) ska vara utförd och länkad till oss
  • Om gallvägsavlastning är gjord, ange typ av stent
  • Att patienten är informerad om standardiserat vårdförlopp
  • Startdatum för SVF

Uppgift om man vill delta i videokonferens (mycket önskvärt) eller inte ska framgå.