För dig som remittent

Multidiscilplinär konferens för galla/pankreas äger rum på tisdagar kl 15. Samtliga fall med cancer i galla/pankreas bedöms liksom diskussionsfall vid misstänkt tumörsjukdom.

Skicka remiss till Kirurgmottagningen, Akademiska sjukhuset, fax: 018-611 45 37.

Sista anmälan är fredag kl 14.

Vid behov kan galla/pankreaskonsult kan nås på telefon 018-611 38 66 för diskussion.

I remissen ska anges:

  • Frågeställning
  • Adekvat anamnes inklusive tidigare allvarliga sjukdomar, ex pacemaker och operationer samt aktuellt allmäntillstånd (WHO performance status) inklusive eventuell viktnedgång. Aktuella labdata avseende bilirubin, albumin och CA 19-9 samt eventuella avvikande labdata i övrigt.
  • Uppgift om PAD
  • Typ av utredning som utförts
  • CT throax och buk (trefas) ska vara utförd och länkad till oss
  • Om gallvägsavlastning är gjord, ange typ av stent
  • Att patienten är informerad om standardiserat vårdförlopp
  • Startdatum för SVF

Uppgift om man vill delta i videokonferens (mycket önskvärt) eller inte ska framgå.