Strömbehandling (IRE)

Irreversibel Elektroporation (IRE) är en behandling med elektriska fält som ges inom ramen för kliniska studier; ett alternativ när operation inte är möjlig. Cancercellerna dödas med hjälp av elektrisk ström som leds via nålliknande elektroder. Metoden används endast vid lokalt avancerad cancer och inte vid spridd sjukdom.

Tumörer i bukspottkörteln går ofta inte att operera då de ligger för nära kärl eller växer in i viktiga strukturer, till exempel blodkärl. En ny behandlingsmetod att döda tumörvävnad utan att skada omkringliggande strukturer har utvecklats senaste åren. Behandlingen består i att flera tunna nåla 2-6 stycken, placeras i och runt tumören och sticks direkt genom huden och ultraljud används för att se om det ligger på rätt plats. En elektrisk ström kopplas på mellan nålarna med en spänning och strömstyrka avpassad så att alla celler inom det aktuella området dör medan kärl- och gångstrukturerna finns kvar intakta. Behandlingen utförs under narkos. Ofta ges cytostatikabehandling före operation i avsikt att krympa tumören.

Du kommer att vara på avdelning 70A1 på våning 8, i cirka tre dagar. Om du är allergisk mot något läkemedel, tala om det vid inskrivningen.

Att ta med till sjukhuset inför din vistelse:

Legitimation
Läkemedelslista
Tofflor
Toalettartiklar ex tandborste, tandkräm, deodorant
Bok, tidning eller dator

Använder du något hjälpmedel, såsom rollator eller rullstol, är det bra om du tar med dig dessa. Tänk på att ta med så lite pengar som möjligt och lämna värdefulla föremål hemma. Vi ansvarar inte för värdesaker.

Har du egen medicinlista, ta med den. Vissa mediciner kan vara svåra att få tag på. Därför rekommenderar vi att du tar med dig dina mediciner. Använder du läkemedel såsom ögondroppar, inhalationer och insulin, tar du med dig det också.

Dag 1 - Före behandling

Du blir kallad till vår inskrivningsmottagning 70F2 dagen före din behandling. Du anmäler dig i patientanmälan på bottenvåningen vid ingång 70. I ditt kallelsebrev står det om du ska ta blodprover och EKG inför inskrivningen och om du kan göra det på din vårdcentral eller här på sjukhuset.

Blodprover tas på Akademiska sjukhusets lab. Detta är beläget i anslutning till patientanmälan på bottenvåningen ingång 70.

EKG tas vid klinisk fysiologi ingång 35. Drop-in mottagning.
Öppettider mån-tis och tors-fre 8-11.30 och 12.30–15 samt onsdagar 12.30–15

Vid inskrivningen träffar du sjuksköterska, kirurg och slutligen narkosläkare.

Dina värden såsom längd, vikt, blodtryck och syresättning kontrolleras och förs in i din journal. Du får ta blodprover och ta ett EKG.

Kirurgen informerar dig om hur ingreppet kommer att gå till. Du får även träffa narkosläkare som bedömer dig inför att du ska sövas och informerar om hur det kommer att gå till.

Du får göra ett ultraljud dagen före ingreppet för att röntgenläkaren ska planera behandlingen. Inför ultraljudet måste du vara fastande i minst 6 timmar. Du får dropp under tiden du fastar. På kvällen före behandlingen måste du duscha med bakteriedödande tvål, Descutan, och ta på dig rena kläder. Smink och smycken måste tas bort. Du kommer att få en blodförtunnande spruta, Klexane. Den tar du kvällen före operationen och i 10 dagar efter behandlingen. Du får sprutan av sjuksköterskan på inskrivningen som berättar hur och när den ska tas. När du skrivs ut från avdelningen får du sprutor för de dagar som återstår.

Dag 2 - Behandlingsdagen

Tidigt på morgonen får du så kallas premedicinering det består av smärtstillande medicin och antibiotikatabletter. Antibiotika får du för att minska risken för infektioner efter behandlingen.

När det är dags för din behandling får du komma ner till röntgenavdelningen där tas du om hand av personalen. Efter behandlingen får du vara på uppvakningsavdelningen även kallad post-op några timmar för observation. När du bedöms stabil det vill säga när du mår tillräckligt bra för att komma till avdelningen flyttas du till 70A1 på vån 8. Du kommer att vara sängliggande 4 timmar efter behandlingen.

Personalen kommer regelbundet att kontrollera dina värden såsom blodtryck och puls samt kontrollera insticksstället från nålarna. Det görs för att upptäcka en eventuell blödning.

Ditt blodsocker kommer att kontrolleras regelbundet under första dygnet. Detta görs för att bukspottkörteln är en insulinproducerande körtel och insulinnivåerna kan påverkas av ingreppet. Du är vanligtvis fastande till dagen efter behandlingen och får dropp för att inte bli törstig. Efter behandlingen kommer personalen att kontrollera att du kan komma igång och kissa eftersom du inte har någon urinkateter när du är sövd.

Vårdpersonalen kommer att fråga dig regelbundet hur du upplever smärtan just nu. Oftast används en numerisk skala där du uppger 0 om du inte har någon smärta upp till 10 som är värsta tänkbara smärta. Det är viktigt att du säger till i god tid om du känner att det börjar göra ont så att du kan få smärtlindring.

Dag 3 - Efter behandling

Du kommer att undersökas med ett ultraljud dagen efter behandlingen. Blodprover kommer att tas dagarna efter behandlingen för att kontrollera dina värden.

En månad efter behandlingen kallas du till röntgen för att göra ett nytt ultraljud. Samma dag får du också komma till kirurgmottagningen för att få besked om vad ultraljudet visade och läkaren kontrollerar hur du mår.

Tre månader efter behandlingen gör du en skiktröntgen. Om du bor i Uppsala utförs den på Akademiska sjukhuset annars utförs den i det landsting där du är bosatt. Du kommer sedan att bli kallad till Akademiska sjukhuset för att göra ett ultraljud på förmiddagen och träffa läkare på eftermiddagen.

Du fortsätter att kontrolleras med röntgenkontroller var tredje månad under två års tid. Du blir då kallad till röntgen på förmiddagen och gör ett ultraljud. Svaret på röntgen får du på eftermiddagen när du träffar en kirurg på mottagningen.

Tilläggsbehandling med cytostatika ges under ett halvår efter operationen för att minska risken för återfall. Ibland ges sådan behandling före operation i avsikt att krympa tumören.

Om du har några frågor angående behandlingen eller din uppföljning vänd dig till din kontaktsjuksköterska.