Operation

Den vanligaste operationen för bukspottkörtelcancer kallas Whipples operation. Man tar då bort körtelns högra del eftersom cancern i de flesta fall växer där. Ibland opereras också en del av mittdelen bort. Här hittar du information som kan vara till nytta inför, under och efter din operation.

Inför operation


Om du är allergisk mot något läkemedel, tala om det vid inskrivningen.

Du blir kallad till vår inskrivningsmottagning 70F2 dagen före operationen. Du anmäler dig i patientanmälan på bottenvåningen vid ingång 70. I ditt kallelsebrev står det om du ska ta blodprover och EKG inför inskrivningen och om du kan göra det på din vårdcentral eller här på sjukhuset.

Blodprover tas på Akademiska sjukhusets lab. Detta är beläget i anslutning till patientanmälan på bottenvåningen ingång 70.

EKG tas vid klinisk fysiologi ingång 35. Drop-in mottagning.
Öppettider mån-tis och tors-fre 8-11.30 och 12.30–15 samt onsdagar 12.30–15

Vid inskrivningen träffar du sjuksköterska, fysioterapeut, kirurg och slutligen narkosläkare.

Din längd, vikt och andra värden såsom blodtryck, puls och syresättning kontrolleras och värdena förs in i din journal.

Fysioterapeuten informerar bland annat om hur du ska ta dig i och ur sängen på bästa sätt efter att du är opererad. Det krävs en viss teknik för att undvika att det ska göra så ont och att inte påfresta operationssåret.

Narkosläkaren informerar om rutiner när du sövs och rekommenderar vilken smärtlindring du bör få efter operationen. Om du äter några läkemedel så beslutar narkosläkaren vilka mediciner du får ta på operationsdagens morgon.

Natten före operationen sover du hemma om du bor i Uppsala. Bor du utanför Uppsala får du bo på hotell. Vår avdelningssekreterare bokar hotell åt dig. Om du vill att en anhörig ska bo med dig på hotellet måste du kontakta ditt hemsjukhus.

På operationsdagens morgon kommer du åter till avdelning 70F2, våning 3. Vi hjälper dig med att boka sjukresetaxi om det behövs.

Förberedelser dygnet före operation

Dusch

För att minska risken för infektion efter operationen ska du duscha med bakteriedödande tvål, Descutan. Du ska duscha kvällen före och på operationsdagens morgon. Var extra noggrann med ljumskar, mage och navel. Smycken, smink och nagellack måste tas bort innan du kommer till operation.

Blodförtunnande spruta – Klexane

För att minska risken för blodproppar efter operationen ges enligt rutin en blodförtunnande spruta kvällen före operationen. Den får du av sjuksköterskan vid inskrivningen med instruktioner om när och hur den ska tas. Behandlingen med blodförtunnande spruta fortsätter i cirka 14 dagar efter operationen. När du blir utskriven från avdelningen får du med dig sprutor för de dagar som återstår.

Fasta

Du får äta fast föda fram till midnatt kvällen före operationen. Efter midnatt och fram till 2 timmar före planerad operationstid får du dricka klara drycker exempelvis vatten, te, saft och kaffe. Du får inte dricka något som innehåller mjölk. Om du är gravid, har diabetes eller är kraftigt överviktig kan magsäcken tömmas långsammare och du måste vara fastande från midnatt kvällen före operationen. Du får veta av sjuksköterskan på inskrivningen hur du ska göra med fastan.

Näringsdrycker

Det är viktigt att du får i dig energi före din operation. Du kommer att få särskilda näringsdrycker, Provide extra, att dricka kvällen före operationen och på operationsdagens morgon 2 timmar före din operationstid. Näringsdryckerna får du av sjuksköterskan på inskrivningen.

Inför din sjukhusvistelse

Att ta med till sjukhuset:

Legitimation
Läkemedelslista
Tofflor
Toalettartiklar, t.ex tandborste, tandkräm, deodorant
Bok, tidning eller dator. Fritt wifi finns på sjukhuset.

Använder du något hjälpmedel, såsom rollator eller rullstol, är det bra om du tar med dig dessa. Tänk på att ta med så lite pengar som möjligt och lämna värdefulla föremål hemma. Vi ansvarar inte för värdesaker.

Har du egen medicinlista, ta med den. Vissa mediciner kan vara svåra att få tag på. Därför rekommenderar vi att du tar med dig dina mediciner. Använder du läkemedel såsom ögondroppar, inhalationer och insulin, tar du med dig det också.

Du som kommer från ett annat län

Har du frågor angående boende för närstående, parkeringsmöjligheter eller övriga kommunikationer är du välkommen att höra av dig till avdelningen.

 

På operationsdagens morgon

På avsatt tid kommer du till avdelning 70F2. Personalen tar hand om dig och du får id-band och operationskläder. De tar hand om dina värdesaker som märks med ditt personnummer och sedan transporteras upp till avdelningen när det är dags för dig att komma ner till operation.

Premedicinering

I god tid före operationen får du så kallad premedicinering. Det består av smärtstillande läkemedel och antibiotikatabletter. Antibiotika får du för att minska risken för infektioner efter operationen. Du kan även få lugnande medicin om du önskar det som gör att du blir lite mer avslappnad innan sövningen.

Personalen på avdelningen sätter ibland en perifer infart (PVK) i ett blodkärl på armen eller handen. Ibland tar de även nya blodprover på morgonen före operationen.

När det är dags för din operation får du gå ner till operationsavdelningen. Personalen följer med dig och lämnar över dig till operationspersonalen.

Operationen

Operationen tar i genomsnitt 5-6 timmar. Din läkare kommer berätta för dig hur just din operation kommer att gå till. Den vanligaste operationen för bukspottkörtelcancer kallas Whipples operation. Man tar då bort körtelns högra del eftersom cancern i de flesta fall växer där. Ibland opereras också en del av mittdelen bort.

Samtidigt avlägsnas tolvfingertarmen, en liten bit av tunntarmen, gallblåsan, en del av gallgången och ibland nedre delen av magsäcken. Tolvfingertarmen tas bort därför att dess blodförsörjning går genom bukspottkörtelns högra del och alltså försvinner när bukspottkörteln opereras. Gallgången avlägsnas därför att det finns stor risk för att cancer sprids via den. Även lymfkörtlar och lymfkärl i bukspottkörtelns närmaste omgivning opereras bort.

Eftersom det är en stor och komplicerad operation kan man få komplikationer efteråt. Det kan till exempel bli ett läckage från någon av de sammankopplingar av gångar eller tarmar som görs vid operationen. Man kan också få svårigheter att få ner maten. För att få behandling mot sådana komplikationer kan man få stanna lite längre på sjukhuset. Det är ovanligt att man behöver gå igenom en ny operation.

Slangar och dränage under operationen

Under operationen när du sövts kommer du att få en hel del slangar som leder från kroppen. Dessa avlägsnas vartefter du återhämtar dig efter operationen. De slangar du eventuellt kommer att ha när du vaknar är:

• Central venkateter (CVK) som sitter på halsen och leder in i blodbanan. Genom den får du näring och läkemedel den första tiden.

• Epiduralanalgesi (EDA): en tunn slang som förs in mellan kotorna i ryggen till epiduralrummet. Detta görs på operation av narkosläkaren innan du sövs. Denna slang är sedan kopplad till en pump som kontinuerligt ger smärtstillande och bedövande läkemedel. Denna smärtbehandling kommer du ha under ca 5 dygn efter operationen.

• Ventrikelsond: En slag som sitter genom näsan ner till magsäcken eller tunntarmen för att ledabort magsaft.

• Urinkateter: en slang som ligger inne i urinblåsan via urinröret. Denna sätts när du sover. Katetern avlägsnas efter att EDA-behandlingen avslutats. Detta eftersom urinblåsan inte fungerar som vanligt pga. bedövningen.

• Syrgasslang: En grimma som sitter in vid näsborrarna och ger extra syre, slangen avlägsnas när man kan syresätta blodet själv.

• Dränage: Slangar i buken som leder ut vätska och luft från operationsområdet.

 

Första dygnet efter operationen

Första dygnet efter operationen kommer du att vårdas på en intensivvårdsavdelning eller uppvakningsavdelning även kallat post-op. Dessa avdelningar ligger på våning 2. När du bedöms vara stabil, det vill säga att du mår tillräckligt bra för att komma till en vanlig avdelning, flyttas du till avdelning 65A1.

Efter operationen brukar kirurgen ringa till din närmaste anhörig och berätta hur operationen har gått. Det är du som bestämmer vem som ska kontaktas. Om dina anhöriga vill veta hur du mår efter operationen kan de också ringa till avdelning 65A1, se kontaktinformation under Kontakta oss.

På vårdavdelning 65A1

Avdelningen är indelad i fyra vårdlag, gult, blått, grön och rött och du kommer att ligga på en sal som tillhör ett av dessa vårdlag. All personal, inklusive läkare alternerar mellan de olika vårdlagen. Sjuksköterskor och undersköterskor arbetar i tre olika skift och avlöser varandra under dygnet.

Avdelningen är blom- och parfymfri på grund av risken för allergi hos patienter och personal.

Det är förbjudet för patienter och besökare att ta med sig mat eller annat som innehåller jordnötter då vi har personal på vår avdelning som är mycket allergisk mot jordnötter.

Måltider

Alla måltider serveras i dagrummet, utöver måltiderna finns tillgång till näringsdryck och mellanmål.

07.15-09.30 frukost

11-11.30 lunch

16.30 middag

18.45-21.00 kvällsfika

Du får möjlighet att välja vilken mat du vill äta från en meny bestående av 12 rätter. Du väljer tillbehör och efterrätt. Personalen på avdelningen hjälper dig med din beställning.

Besökstider

Besökstid alla dagar kl. 13.00-19.00. Vi önskar att besökstiderna respekteras. För telefonkontakt med personal på avdelningen var god se under Kontakta oss.

Telefon och dator

Mobiltelefon är tillåten. Observera att mobiltelefonen kan störa medicinsk teknisk utrustning och bör därför inte vara närmare än 3 meter från sådan utrustning. Har du egen dator med dig, finns möjlighet att ansluta till internet utan extra kostnad. Även här gäller en gräns på 3 meter till medicinsk teknisk utrustning.

Trådlöst nätverk: Akademiska
Lösenord: sjukhuset

Hygienfrämjande arbete

Vi arbetar aktivt för att undvika vårdrelaterade infektioner och minska risken för smittspridning. Därför ber vi dig och dina anhöriga att alltid sprita av händerna i samband mat och toalettbesök. Handsprit finns tillgängligt på patientsalarna, inne i matsalen och ute i korridoren.

Efter operationen

Andning

För att syresätta blodet ordentligt kan du få extra syrgas under de första dagarna efter operationen. Oftast ges syrgas i en slang/grimma som sitter i näsborrarna.

Det är viktigt att du använder den PEP-pipa (Positive Expiratory Pressure) som du fått av fysioterapeuten regelbundet efter operationen. PEP-pipan får du prova ut i samband med inskrivningen. Under de första dagarna efter operationen ska du blåsa i PEP-pipan 1 ggr/timme (10 blås). Andningsträningen hjälper till att få upp slem och minskar risken för lunginflammation. När du behöver hosta så ska du använd en kudde som stöd över såret på magen.

Smärta

Det är viktigt att du är smärtstillad efter operationen så att du kan vara uppe och röra på dig. Vårdpersonalen kommer att fråga dig regelbundet hur du upplever smärtan just nu. Oftast används en numerisk skala där du uppger 0 om du inte har någon smärta upp till 10 som är värsta tänkbara smärta. Det är viktigt att du säger till i god tid om du känner att det börjar göra ont så att du kan få smärtlindring.

Under och efter operationen kommer du få så kallad Epiduralanalgesi (EDA). En tunn plastslang förs in mellan kotorna i ryggen till epiduralrummet. Detta görs på operation av narkosläkaren innan du sövs.

Slangen är kopplad till en pump som kontinuerligt, eller vid behov, ger smärtstillande läkemedel. Denna smärtbehandling kommer du att ha kvar under ca 5 dygn. Personalen kontrollerar blodtryck, puls och smärta regelbundet. När pumpen tas bort får du smärtstillande tabletter istället.

Patientstyrd smärtlindring (PCA) är ett alternativ till EDA. En PCA är en slang som är kopplad till en pump som ger dig smärtstillande intravenöst, direkt in i blodet när du behöver. Du trycker på en knapp när du behöver smärtlindring och pumpen är inställd så att du inte kan få för mycket smärtlindring.

När det är dags för utskrivning får du recept på långverkande smärtlindring att ta. Om du har frågor om din smärtlindring efter utskrivning vänd dig till din kontaktsjuksköterska

Aktivitet

Att röra på sig är oerhört viktigt för att minska risken för komplikationer som lunginflammation och blodproppar. Fysioterapeuten tillsammans med avdelningspersonalen kommer att instruera och hjälpa dig. Du får röra på dig så mycket du kan och det kan öka dag för dag beroende på din ork. Promenera gärna i korridoren. Avdelningspersonalen hjälper dig förstås tills du känner dig stark nog att vara uppe på egen hand. Efter utskrivning är det bra att du fortsätter att hålla dig aktiv. Om du har frågor om fysisk aktivitet efter utskrivningen vänd dig till din kontaktsjuksköterska.

Hud och operationssår

Du kommer att ha ett långt förband över operationssnittet på magen. Oftast har kirurgen lagt in ett eller flera bukdränage, slangar som leder vätska från operationsområdet ut från buken. Dränagen tas bort efter ca 3-7 dagar. Personalen kommer att kontrollera vätskan som rinner ur dränagen, hur det ser ut och hur mycket som rinner.

Såret kan vara hopsytt med stygn eller agraffer. Dessa tas bort efter cirka 12-14 dagar och det gör du på din vårdcentral. Innan du skrivs ut från avdelningen får du information om när dina stygn eller agraffer ska tas bort. Såret kan du tvätta med tvål och vatten och låta lufttorka. Om du har frågor om ditt sår efter utskrivning vänd dig till din kontaktsjuksköterska.

Kost

De första dagarna efter operationen får du inte äta eller dricka någonting. I näsan kommer du att ha en ventrikelsond ner till magsäcken för att hålla magsäcken tom. Du får då näring genom dropp i en central venkateter (CVK). När du får börja inta föda igen får du börja försiktigt med att dricka vätska. Upptrappningen sker därefter successivt och du kommer att få äta små portioner flera gånger per dag.

Innan du skrivs ut kommer du att få träffa en dietist som ger dig både muntlig och skriftlig information och råd om vad du ska äta. Första tiden efter operation kräver att du anpassar maten så att du inte fortsätter att minska i vikt, men det är ovanligt att du uppnår den vikt du hade före sjukdomen. När du kommer på återbesök till kirurgmottagningen kommer vi att kontrollera din vikt. Om du har några frågor om kosten efter utskrivning så vänd dig till din kontaktsjuksköterska.

Diabetes

Efter operationen kommer personalen på avdelningen att kontrollera ditt blodsockervärde regelbundet. Stor kirurgi innebär en stress för kroppen. Kroppen reagerar genom att bli insulinresistent vilket kan göra att blodsockervärdet blir högt. Om dina blodsockervärden är höga kommer vi hjälpa till att reglera dem med insulin som du får i sprutor av sjuksköterskan. Om du behöver kontrollera ditt blodsocker efter utskrivning så får du information om det innan du går hem. Har du några frågor om ditt blodsocker efter utskrivning så vänd dig till din kontaktsjuksköterska.

Munhälsa

Flera faktorer påverkar din munhälsa. Efter operationen är du till en början fastande, du kanske får läkemedel som påverka munfloran och extra syrgas som kan ge muntorrhet. God munvård är därför viktigt även om du inte äter någon mat för tillfället. Tandborstning morgon och kväll rekommenderas däremellan är det bra om du sköljer munnen ofta så att slemhinnorna fuktas. Det finns saliversättningsmedel som sprejas i munnen som du kan få om det behövs. När du får börja äta och dricka brukar munfloran reglera sig själv igen. Om du har några frågor om din munhälsa efter utskrivning så vänd dig till din kontaktsjuksköterska.

Urin

I samband med epiduralbedövning (EDA) får du alltid en urinkateter eftersom urinblåsans funktion blir bedövad när man har epidural. En urinkateter är en slang som sitter inne i urinblåsan, via urinröret. Katetern avlägsnas efter att EDA-behandlingen har avslutats. Personalen kontrollerar att du kommer igång och kissar som vanligt efter att katetern har tagits bort.

Om du har besvär med urinen tillexempel sveda, smärta eller att du inte kan kissa som vanligt efter att du blivit utskriven, vänd dig till din vårdcentral eller akutmottagningen. Om du har några frågor eller besvär med att kissa så kan du också vända dig till din kontaktsjuksköterska som kan kontakta dig vardagar. Har du besvär med att kissa och det är helg eller natt kan du ringa sjukvårdsupplysningen, 1177.

Avföring

Bukspottkörteln har efter operationen svårare att tillverka så mycket enzymer som är nödvändiga för matsmältningen. Därför brukar man behöva äta medicinen Creon, som innehåller sådana enzymer, i samband med varje måltid.

Ett tecken på att du behöver extra matsmältningsenzymer är att avföringen innehåller mycket fett som inte har brutits ner och tagits upp av tarmen. Avföringen har en grötlik konsistens med oljig yta och är svår att spola ner.

Smärtstillande läkemedel kan ge förstoppning. Du kan behöva använda laxerande medel för att inte bli hård i magen. Att röra på sig efter operationen tillexempel promenera i korridoren kan hjälpa till att få igång magen.

Din läkare skriver recept om det behövs. Om du har besvär med diarré eller förstoppning efter utskrivning vänd dig till din kontaktsjuksköterska.

Trötthet

Bli inte förvånad om du under de första 6-8 veckorna efter operationen känner dig trött eller orkeslös. Du har varit med om en stor ansträngning när du opererades vilket gör att du kan känna dig utmattad. Fysisk aktivitet hjälper dig att återfå ork och snabbare återhämtning. Det är bra att ta korta promenader ofta och vila mellan så att du inte blir utmattad. Om du har frågor som gäller din ork och trötthet efter utskrivning så vänd dig till din kontaktsjuksköterska.

Sjukskrivning

Efter utskrivning kommer din läkare att sjukskriva dig från ditt arbete. Du kommer att vara sjukskriven fram till ditt återbesök då kirurgen och du tar beslut om du behöver vara fortsatt sjukskriven eller om du kan börja arbeta igen. Du kan behöva tid för att återhämta dig och det kan ta ett par månader innan du är tillbaka och arbetar heltid igen.

Om du har några frågor om sjukskrivning eller behöver läkarintyg så vänd dig till din kontaktsjuksköterska.

Återbesök

4-6 veckor efter operationen kommer du att bli kallad till ett återbesök. Du får då ta blodprover före det kan du göra på din vårdcentral. Du får berätta om hur du mår efter operationen, vi tittar också på ditt operationssår. Recept kan skrivas ut om du behöver och förlängning av eventuell sjukskrivning.

Läkaren informerar dig om resultatet av vävnadsprovet efter operationen, det vill säga om det som opererades bort var cancer. Om vävnadsprovet visar att det var cancer så skickas en remiss till onkologen för efterbehandling med cytostatika. Om du är boende utanför Uppsala läns landsting så får du cellgiftsbehandling på ditt hemsjukhus. Efter operationen kommer du att följas med röntgenkontroller och återbesök till kirurgmottagningen på Akademiska sjukhuset eller ditt hemsjukhus.