Astigmatism

Med "brytningsfel" menas egentligen alla avvikelser i ljusbrytande förmåga (d.v.s. långsynthet, närsynthet och astigmatiskt brytningsfel) i förhållande till det "normala" ögat . I dagligt tal avses dock oftast astigmatism, som innebär ett slags "skev" ljusbrytning, där ljusstrålar bryts olika starkt i olika vinklar/gradtal. Största orsaken till astigmatism brukar vara en "ojämn" krökning av hornhinnans bågformade främre yta. Tillståndet måste ses som en rubbning i ögats tillväxt, men kan också uppkomma exempelvis efter skador eller operationer.

Särskilt angeläget är det att upptäcka brytningsfel hos små barn, då annars synutvecklingen på det drabbade ögat kan undertryckas. Detta kan ge risk för bestående, i vuxen ålder ej korrigerbar synnedsättning. Om stark ärftlighet finns eller om brytningsfel konstateras hos äldre barn så bör även yngre syskon undersökas hos ögonläkare.

Astigmatism kan, om den inte är alltför omfattande, korrigeras med glasögon. Den typ av glas som används kallas för cylinderglas. Styrkan anges i Dioptrier. Astigmatism kan också i viss utsträckning korrigeras med kontaktlinser. Optiker kan lämna närmare information.

Olika kirurgisk behandlingsmetoder finns.