Rekonstruktiosmetoder vid ansiktsförlamning

Här kan du läsa om olika rekonstruktionsmetoder vid ansiktsförlamning.

Leendeförbättrande kirurgi

Vid ansiktsförlamning kan det hända att nervfunktionen till viss del inte kommer tillbaka. Om nerven som styr leendet inte fungerar resulterar det i en hängande mungipa. Det kan vara svårt att äta, ansiktsuttryck kan vara asymmetriska och leendet snett. Om operation är aktuellt går läkaren igenom operationsteknik, förväntat resultat, risker samt komplikationer som kan vara förenade med en operation. Det finns två olika operationsmetoder och oavsett vilken metod som är aktuell så är det viktigt att veta att en operation aldrig kan ge samma resultat som före skadan, men det kan bli en klar förbättring.

Leendeförbättrande kirurgi, facialisnervrekonstruktion med fri gracilis:

Genom att flytta en liten muskel från låret till kinden och koppla ihop den med nerven till tuggmuskeln, kan leendefunktionen förbättras.

Illustration på ansikte med muskel från låret som kopplas ihop med nerven till tuggmuskeln.               Illustration på vart muskeln från låret tas.

Att ta den lilla muskeln från låret ger ingen märkbar förändring då det finns flera muskler i området men det blir ett ärr i området där muskeln tas ifrån.

Operationen sker i narkos och tar 4–5 timmar. Vårdtiden beräknas till 5 – 6 dagar, inklusive inskrivningsdagen.

Leendeförbättrande kirurgi, temporalismuskelöverföring

Genom att vrida muskeln vid tinningen ned över kinden och fästa vid mungipan kan leendefunktionen förbättras. Ibland flyttas en liten bit bindvävshinna, fascia från låret som sätts under huden i kinden och fäster upp mot tinningen för bättre symmetri i ansiktet. Att ta en bit av fascia på låret ger ingen märkbar skillnad men det blir ett ärr i området där den tas ifrån.

Operationen sker i narkos och tar cirka 2 timmar. Vårdtiden beräknas till två dagar inklusive inskrivningsdagen.

Blefaroplastik, ögonlocksoperation vid ansiktsförlamning

Vid ansiktsförlamning kan det hända att nervfunktionen till viss del inte kommer tillbaka. Om det händer i muskeln till pannan blir den mer eller mindre utslätad. Vid stor påverkan kan den bli så nedställd/nedsjunken att ögonbrynet hänger ned och påverkar ögonlocket så att synen blir påverkad.  Vid en ögonlocksoperation tas överflödig hud bort så att ögonlocket inte hänger ned och påverkar synen.  Det är en dagkirurgisk operation, dvs du får gå hem samma dag. Operationen sker under lokalbedövning och tar 1 timme.

Ögonbrynslyft vid ansiktsförlamning

Vid ansiktsförlamning kan det hända att nervfunktionen till viss del inte kommer tillbaka. Om det händer i muskeln till pannan blir den mer eller mindre utslätad. Vid stor påverkan kan den bli så nedställd/nedsjunken att ögonbrynet hänger ned och påverkar ögonlocket så att synen blir påverkad. 

Det finns olika operationstekniker och vilken metod som används är anpassat till den enskilde patienten. Ibland görs även ögonlocksoperation samtidigt som denna operation.  Det är en dagkirurgisk operation, dvs du får gå hem samma dag. Operationen sker under narkos och tar 1 timme.

Guldviktsimplantat  

Efter ansiktsförlamning kan det hända att nervfunktionen inte kommer tillbaka som tidigare. Om det händer nerven som styr muskeln runt ögat, kan det bli svårt att stänga eller helt stänga ögat. Det kan leda till ögontrötthet, igenklistrat öga på morgonen, skav, sveda, klåda, brännande känsla, tråddragande sekret, ljuskänslighet, dimsyn och att det lättare blir ögoninflammation.

En liten, tunn vikt kan då läggas in i det övre ögonlocket så att det blir lättare att stänga ögat helt. Operationen sker oftast polikliniskt med lokalbedövning och tar 1 timme.

Övergripande om myomektomi

Vid ansiktsförlamning kan det hända att nervfunktionen till viss del inte kommer tillbaka. Om det händer i nerver runt munnen kan leendet bli snett och asymmetriskt. I första hand behandlas det med botulinumtoxininjektioner men den effekten går ur efter ett tag. Är personen nöjd med effekten av botulinumtoxin kan en operation bli aktuell som ger en bestående effekt.

Platysma är en tunn, bred hudmuskel på halsen. Vi människor har just ingen användning för den halsmuskeln medan till exempel hästar använder muskeln till att skaka bort flugor. Efter ansiktsförlamning kan det bli resttillstånd i form av synkinesier, det vill säga medrörelser, som gör att muskeln ofrivilligt aktiveras och det blir en spänning som inte går att påverka. Spänningen kan variera i kraft och upplevas både besvärligt och obehagligt. I första hand behandlas det med botulinumtoxininjektioner men den effekten går ur efter ett tag. Är personen nöjd med effekten av botulinumtoxin kan en operation bli aktuell som ger en bestående effekt, platysmektomi.

Operationen

Själva operationen har samma effekt som botulinumtoxininjektioner men med bestående effekt.  Det innebär att en del av muskeln skärs av men inte hela muskeln. Det är dock viktigt att veta att en operation aldrig kan ge samma resultat som före skadan men det kan bli en klar förbättring. Det blir ett ärr i området.

Operationen vid halsmuskel sker i narkos och tar ca 1 timme. Du kan åka hem samma dag.

Operation i muskeln nedanför mungipan sker i lokalbedövning och tar ca 1 timme. Du kan åka hem samma dag.