Abrasio - borttagning av körtel bakom näsan

Varför opererar man?

Operation med skrapning av körteln bakom näsan görs för att förbättra näspassagen vid snarkning och nästäppa hos barn. Operationen görs även ibland för att förbättra långvarig snuva hos barn.

Före operationen

Läkemedel som påverkar blodets levringsförmåga bör undvikas veckan före operationen. Detta gäller mediciner som innehåller acetylsalicylsyra (Trombyl, Magnecyl, Treo o.s.v.) eller warfarin (Waran). Barnet får inte äta fast föda från klockan 24.00 natten före operationen och skall vara fastande från 06.00 operationsdagens morgon.

Hur går operationen till

Körteln, som består av lymfvävnad, skrapas bort med en speciell kniv. Ingreppet sker via munnen. Kvar blir ett sår som får självläka. Operationstiden är cirka 10 minuter. Tiden för sövning, operation och uppvaknande är 1-2 timmar. Operationen görs vanligen i dagkirurgi och barnet kan gå hem samma dag som operationen.

Efter operationen

Som smärtstillande ges barnet efter operationen paracetamol med eventuellt tillägg av ibuprofen. Barnet bör stanna hemma från  dagis/skolan 1-2 dagar efter operationen.

Komplikationer

Det är ytterst ovanligt med komplikationer vad gäller narkosen. I samband med eller efter kirurgin kan i mycket sällsynta fall blödning uppstå som kräver omedelbar sjukhusvård. Vid blödning kontakta omedelbart sjukhuset. Feber kan förekomma dagen efter men vid hög feber eller om febern ej går tillbaks bör barnet bedömas på sjukhuset.