Innan hemgång från förlossnings- eller BB-avdelningen

Innan ni går hem från förlossningen önskar vi att ni tittar och läser visst material. Läs detta material och skriv ner frågor eller funderingar som ni har och prata med er barnmorska under utskrivningssamtalet.  

Information som vi önskar att ni tittar på före utskrivningssamtal med barnmorska:  

Broschyrer som vi önskar att du som nyligen fött barn läser de första dagarna efter födseln: 

 

Om ni önskar mer information – gå tillbaka till första sidan och klicka på passande ikon.