BB-vård i hemmet och återbesöksmottagningen

Vår målsättning är att det ska kännas tryggt som nybliven förälder att åka hem. Förutsättningen för hemgång är att både mamma och det nyfödda barnet mår bra, barnläkare har undersökt barnet och att barnet kommit igång att äta. 

Uppföljning 

De familjer som åker hem tidigast sex timmar efter förlossningen fram till att barnet är 72 timmar får fortsatt uppföljning genom kontakt med BB på väg alternativt barnmorska i mödrahälsovården. Dagen efter att ni fått åka hem ringer en barnmorska. Glöm inte att ha telefonen påslagen! Under telefonsamtal och hembesök samtalar barnmorskan med den nyförlösta mamman för att höra hur hon mår, svarar på frågor och ge råd utifrån hennes behov. Barnmorskan ställer även frågor om barnet och amning och matning för att utifrån era behov och frågor ge information och råd om barnets skötsel. Besök bokas efter ert behov. 

Återbesöksmottagning 

De barn som kommer hem inom 72 timmar kommer tillbaka till mottagningen för: 

  • Undersökning av barnmorska eller barnläkare 
  • Vikt 
  • Metabolscreening (PKU) om det inte redan är taget 
  • Hörselscreening (OAE) om det inte redan är utfört 

För mammor som har frågor, behöver hjälp med amning eller har andra problem finns även möjlighet att samtala med en barnmorska. Barnmorskan som ringer hem till er meddelar datum och tid för återbesöket. För er som ska göra återbesök i Uppsala finns mottagningen i ingång 96. Endast föräldrarna och det nyfödda barnet får vara med på besöket på återbesöksmottagningen. Det är för att lokalerna är små och för att minska infektionsrisken.