Barnavårdcentralen

Cirka en vecka efter förlossning tar BVC över uppföljning av barnet. Om du inte har valt barnavårdcentral under mödravården, så meddela barnmorska på BB/BB på väg vilken mottagning du önskar gå på.