Vad görs för att undvika och minska bristningar?

Inför förlossningen

Du kan förbereda dig inför förlossningen genom att bäckenbottenträna under graviditeten. Läs på 1177 om hur du gör.

Under förlossningen

Under förlossningen arbetar barnmorskorna aktivt för att förbygga och minska antalet bristningar. Under sista delen av förlossningen, i samband med att barnets huvud och axlar föds fram, är det mycket viktigt att det går långsamt. Samarbetet mellan barnmorska och dig som födande kvinna är i detta skede viktigt.

Värme hålls mot mellangården för att öka blodcirkulationen och för att smärtlindra. Glidmedel kan också användas för att minska friktionen mellan barnets huvud och vävnaden i vagina. Barnmorskan kommer att hjälpa dig att optimera din kroppsställning så att hon kommer åt att hålla ett bra perinealskydd och har bra översikt över mellangården.

Vad innebär perinealskydd?

Perinealskydd hålls alltid av barnmorskan med tvåhandsgrepp. En hand hålls på mellangården för att stötta barnets huvud mot bäckenbotten och den andra handen hålls på barnets huvud för att kunna styra farten. Under de sista värkarna kommer du att uppmanas att andas med korta andetag istället för att krysta, detta för att barnets huvud och axlar ska glida fram och på så vis orsaka minsta möjliga skada på dina vävnader.

Perinealskyddet hålls under både huvudets och axlarnas framfödande. Två barnmorskor närvarar, i möjligaste mån, i förlossningsrummet i samband med barnets födelse. Detta för att kunna hjälpas åt och för att skapa så bra förutsättningarna som möjligt för ett långsamt framfödande.

Undersökning efter förlossningen

Efter förlossningen undersöks vävnaden i slidan, i möjligaste mån, av två barnmorskor och av samma barnmorskor som närvarade vid barnets födelse. Inför undersökningen kommer du att få den bedövning som behövs för att kunna göra en noggrann undersökning. Barnmorskan känner alltid på slutarmuskeln (sfinktern) i ändtarmen genom att känna med ett finger i slidan och ett i ändtarmen. Detta för att inte någon skada på slutarmuskeln ska missas.