Förlossnings- och BB-vård

Förlossningen

På förlossningen arbetar barnmorskor och undersköterskor i par. Vi arbetar för att vägleda dig och din partner när du föder. Förlossningsläkare, narkos- och barnläkare finns tillgängliga dygnet runt. Vi rekommenderar endast att partner och om så önskas ytterligare en nära anhörig att vara med vid födseln.

Om den nyblivna mamman och barnet mår bra efter födelsen rekommenderar vi fortsatt vård i hemmet. Det innebär att familjen stannar kvar ca 6-12 timmar och går sedan hem. BB på vägs barnmorskor fortsätter sedan att ha kontakt med familjen.

Vård på BB

De som stannar på BB är mamma och barn som inte kan gå hem direkt från förlossningen efter vaginal förlossning, de som fött barn via kejsarsnitt samt de som har haft någon komplikation före under eller efter barnets födelse. På BB vårdas även kvinnor som har någon grundsjukdom som till exempel diabetes eller SLE.

Här arbetar barnmorskor och undersköterskor. Vår uppgift är att vara ett stöd under den tid du är här. Det finns också dagligen tillgång till läkare, kurator och sjukgymnast.

Besök

Vi avråder från besök om ni endast vårdas här ett eller några få dygn då både föräldrar och barn behöver lugn och ro de första dagarna. Ni avgör själva i vilken utsträckning ni orkar och vill ta emot besök under besökstiderna 17-19. Det är viktigt att besökare är friska, de nyfödda är känsliga för infektioner.

Frisk partner och syskon till den nyfödda har inga besökstider utan är alltid välkomna.


BB på vägs hemsjukvård och återbesöksmottagning

Vår målsättning är att det ska kännas tryggt som nybliven förälder att åka hem.
Förutsättningen för hemgång är att både mamma och det nyfödda barnet mår bra, barnläkare har undersökt barnet och att barnet kommit igång att äta.

Uppföljning

De familjer som åker hem tidigast sex timmar efter förlossningen fram till att barnet är 72 timmar får fortsatt uppföljning genom kontakt med BB på väg alternativt barnmorska i mödrahälsovården, se nedan.

Dagen efter att ni gått hem ringer en barnmorska. Glöm inte att ha telefonen påslagen! Under telefonsamtal/hembesök samtalar barnmorskan med den nyförlösta mamman för att höra hur hon mår, svarar på frågor och ge råd utifrån hennes behov. Barnmorskan ställer även frågor om barnet och amning/matning för att utifrån era behov och frågor ge information och råd om barnets skötsel. Besök bokas efter ert behov.

För de familjer som hör till Bålsta, Enköping, Heby, Tierp eller Östhammar är det barnmorskan på er mödravårdscentral som tar hand om uppföljning samt planerar återbesök. Går ni hem på en helg håller BB på väg kontakt genom telefonsamtal fram till följande vardag.

Återbesöksmottagning

De barn som får komma hem inom 72 timmar kommer tillbaka till mottagningen för:

  • Undersökning av barnmorska eller barnläkare
  • Vikt
  • Metabolscreening (PKU) om det inte redan är taget
  • Hörselscreening (OAE) om det inte redan är utfört

För mammor som har frågor, behöver hjälp med amning eller har andra problem finns även möjlighet att samtala med en barnmorska.

Barnmorskan som ringer hem till er meddelar datum och tid för återbesöket. För er som ska göra återbesök i Uppsala finns mottagningen i ingång 96. Endast föräldrarna och det nyfödda barnet får vara med på besöket på återbesöksmottagningen. Det är för att lokalerna är små och för att minska infektionsrisken.


Nära samarbete med barnsjukhuset

Barnläkare kommer till avdelningen dagligen och undersöker alla barn minst en gång och också vid behov. Vi strävar efter att vårda mamma och barn tillsammans.

Från vecka 35 kan mamma och barn oftast vårdas hos oss på BB. Vi har ett nära samarbete med neonatalavdelningen när barnet inte kan vårdas hos oss.


Anhörigavgift

Vår strävan är att partner eller någon annan anhörig ska kunna erbjudas möjlighet att stanna med den nyblivna mamman och barnet på avdelningen. Ibland kan detta på grund av platsbrist vara svårt. Partner/anhörig som övernattar på BB betalar 270 kr/dygn, i priset ingår frukost och kvällsfika.

Detta betalas i efterhand via faktura. Den som önskar kan ta med sig egen mat, det finns möjlighet till förvaring i kylskåp.

 

Förebyggande av bristningar och förlossningsskador

På förlossningsavdelningen arbetar barnmorskorna aktivt för att förbygga och minska antalet bristningar och förlossningsskador. Om du ändå skulle få en bristning finns bra hjälp att få. Vi har bred kompetens från förlossningen, specialistmödravården och urogyn.

På Akademiska sjukhuset finns en arbetsgrupp som besitter samlad tvärprofessionell kompetens kring smärta och funktion i bäckenbotten för kvinnor efter förlossning. Vi har en stor andel kvinnor som föder utan att få skador och många kvinnor som mår bra och är nöjda med resultatet även efter att de fått en bristning under förlossningen. Bristningarna har minskat och vi jobbar kontinuerligt utifrån nationella riktlinjer och gör allt för att undvika förlossningsskador.

Arbetet är evidensbaserat och utgår från nationella riktlinjer. Fortbildning inom området pågår kontinuerligt.