Ungdomspsykiatriska mottagningen Spången

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

Besök oss

Besöksadress

 Se karta

Från och med 1 mars 2021 är ungdomspsykiatriska mottagningen Spången en del av den nya verksamheten barn- och ungdomshälsan.

Barn-och ungdomshälsan tar emot barn och unga med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa. Det kan till exempel handla om nedstämdhet, depression, rädsla, oro, ångest eller svårigheter att reglera känslor och beteenden. Kontakten börjar alltid med ett bedömningssamtal.

Barn- och ungdomshälsan tar emot barn och unga från 6 år upp till och med 18 år. Du kan komma till mottagningen via vårdcentralen eller genom att själv kontakta den telefonrådgivning som barn- och ungdomshälsan har tillsammans med BUP, telefonnumret är 018-611 25 29. Remiss behövs inte.

Barn- och ungdomshälsan har mottagningar i Uppsala, Enköping, Heby, Gimo, Knivsta, Tierp, Östervåla och Östhammar.

Spången

På Spången arbetar leg. psykologer, leg. psykoterapeut, specialistsjuksköterskor i psykiatri, kurator, psykiater/läkare samt vårdansvarig, medicinsk sekreterare och avdelningschef. Vi kan erbjuda kortare psykologiska behandlingar både individuellt och i grupp. Vi kan även erbjuda stödsamtal, läkarbedömning och rådgivning. Kontakten inleds alltid med bedömningssamtal så att vi gemensamt kan komma fram till vad som är bäst för dig.

Vägar in

Om du vill komma i kontakt med oss kan du ringa själv eller komma upp till mottagningen. Du kan också be en förälder, en kompis eller annan anhörig om hjälp. Elevhälsan kan också skicka en remiss. Även andra vårdinstanser kan skicka en remiss till oss. Kontaktuppgifter hittar du längst upp på sidan. Om du arbetar inom elevhälsa eller annan vårdinstans och ska remittera en ungdom till oss hittar du mer detaljerad information längre ner på sidan. 

Vår målgrupp

UPM Spången är en så kallad första linjens mottagning och målgruppen för mottagningen är ungdomar som går i gymnasieskolan i Uppsala kommun, kommunal eller fristående. Vi tar emot ungdomar med lätt till medelsvår psykisk ohälsa, företrädelsevis ångest och depression men även trauma och kriser. Mottagningen strävar efter att ha korta behandlingskontakter. Vi gör inga neuropsykiatriska utredningar.

Så här går det till

Om du har fått en tid på vår mottagning går det till på följande sätt:

• Du blir kallad till besök
• Vid ditt första besök, anmäl dig i receptionen och visa legitimation
• Behandlare hämtar dig i väntrummet
• Besöket pågår i ungefär en timme
• Du får ny besökstid av behandlare

Våra behandlingar

Mottagningen har flera olika typer av behandlare och behandlingsformer. Behandlingen sker oftast individuellt men gruppterapi och visst stöd till föräldrar kan erbjudas. Efter bedömningssamtalen, som oftast sker på plats på mottagningen, kommer vi överens om vad du vill och behöver.

Vi erbjuder rådgivning per telefon med en psykiatrisjuksköterska. Vi vänder oss framför allt till elevhälsans personal men även föräldrar och ungdomar som känner sig osäkra på vilken hjälp de behöver kan kontakta oss.

 

 

Information till elevhälsan

Information vi önskar vid remiss

Om du önskar skriva en remiss till UPM Spången kan du göra det. Vi önskar en heltäckande bild av problematiken och du kan gärna utgå från vår blankett för anmälan som du hittar lite längre ner på sidan. Om du är skolkurator och träffar en ungdom som vill ha kontakt med oss kan du ringa till oss och lämna informationen per telefon. Känner du dig osäker på om vi är rätt remissinstans kan du kontakta oss på telefonnumret som står överst på sidan.

Remissgång

Vid remiss/telefonanmälan av nytt ärende gör mottagningens remissgrupp en bedömning om ärendet tillhör vår målgrupp eller inte. Ärendet kan avvisas, vilket inremittent/anmälare får information om via remissvar eller via telefon. Ärende som tillhör vår målgrupp, gymnasieelever med lätt till medelsvår psykisk ohälsa, accepteras och fördelas till den behandlare som anses lämplig. Remissbekräftelse skickas till inremittent med information om vilken behandlare ungdomen kommer få träffa.

 

Information till andra remittenter

Det går bra att skicka en remiss till UPM Spången även om du inte arbetar vid en elevhälsa. Innan du skickar remissen ta reda på att ungdomen går på en gymnasieskola i Uppsala. Det spelar ingen roll i vilken kommun patienten är skriven, det viktiga är att patienten går på en kommunal eller fristående gymnasieskola i Uppsala. I remissen bör det även framgå att patienten har lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Om patienten har en svår psykisk ohälsa och är under 18 år hänvisar vi till andra delar av BUP och om ungdomen har en svår psykisk ohälsa och är över 18 år hänvisar vi till vuxenpsykiatrin.

 Blankett för anmälan

Vill du veta mer?

BUP erbjuder specialiserad behandling till unga med psykiska svårigheter eller ohälsa. Här skapas möjlighet till förändring.

Psykiatriska mottagningen för unga vuxna utreder och behandlar personer med ångest- och affektiva tillstånd.

Ungdomsmottagning på nätet.

Information, stöd och hjälp vid funktionsnedsättningar, t ex ADHD, Aspergers syndrom, Autism, Bipolär sjukdom, Tvångssyndrom, Tourettes syndrom.

Här kan du läsa om vad nedstämdhet, oro/ångest och stress är, hur det kan kännas. Här får du också tips och råd om vad du kan göra om du mår dåligt, känner dig stressad eller har dåligt självförtroende.

Stöd till barn och ungdomar i familjer där det finns problem med alkohol, droger, våld, psykisk ohälsa och konfliktfyllda separationer.

Information om psykisk hälsa

Kränkande behandling i skolan av elever eller personal kan anmälas till BEO - barn- och elevombudet. BEO kan utreda kränkningar som riktats mot barn/elever så långt tillbaka som den 1 april 2006.

Känner du dig begränsad av din familj eller släkt? Utsätts du för hot och våld när du försöker göra dina egna val? Eller behöver du bara prata av dig? Då kan du alltid vända dig till TRIS jour 0774-40 66 00.