Neuropsykiatriska enheten för barn- och ungdomspsykiatri

1177 Vårdguiden

På 1177.se kan du hitta information om sjukdomar och behandlingar.
Du kan också ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning.

 1177.se

Telefon

018-611 24 10

Besöksadress

Märstagatan 7, Uppsala

 Hitta till besöksadress

Neuropsykiatriska enheten inom barn- och ungdomspsykiatri (BUP) tar emot barn och ungdomar upp till och med 17 år vid svår neuropsykiatrisk problematik.

Vi är en öppenvårdsmottagning som är specialiserad på neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD och autismspektrumtillstånd AST, ibland tidigare kallat Asperger.

Läs mer om neuropsykiatriska funktionshinder på Infotekets hemsida.

Mottagningens uppgift

Mottagningen ansvarar för barn- och ungdomspsykiatrisk bedömning, kompletterande utredning, diagnostik och behandling, som kräver neuropsykiatrisk specialistkompetens.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar i team med läkare, psykolog, arbetsterapeut, sjuksköterska, skötare, kurator och sekreterare. Oftast bjuder vi in föräldrar och barn till ett första samtal, och i samråd och utifrån specifikt problemområde, planerar vi den fortsatta kontakten.

Vi erbjuder föräldrautbildning, föräldrastöd, familjesamtal, individuella stödsamtal och medicinering. Vi har ett nära samarbete med socialtjänst och skola.

Vid lindrigare svårigheter kan du kontakta Infoteket som har bra konkreta råd och hjälpsamt material. De har även föreläsningar för den intresserade.

En förutsättningen för att BUP ska kunna göra en tillförlitlig och bra utredning är att det finns information och beskrivning av barnets symtom och svårigheter i från olika källor till exempel ifrån förskola eller skola, fritids och vårdnadshavare.

Forskning visar att skolmiljön ofta är den miljö där barnets neuropsykiatriska symtom visar sig tydligast, så innan BUP kan ställa diagnos behöver det finnas ett utlåtande ifrån skolan som beskriver hur barnet fungerar i skolmiljön och hur väl barnets lärmiljö är anpassad till barnets förutsättningar, vilka anpassningar som är gjorda, på vilka grunder dessa har gjorts och på vilket sätt de fungerat eller inte fungerat. Vid behov kontaktar BUP skolan för att inhämta mer information. BUP ställer inte diagnos på uppgifter ifrån enbart en källa, exempelvis bara ifrån föräldrar eller bara ifrån skolan.

Om svårigheter finns både hemma eller på fritiden och i skolan, vill vi att skolpsykolog eller skolläkare skriver en remiss. Då får vi all information om anpassningar, åtgärdersplaner och utredningar som skolan har gjort - information som vi behöver för att kunna göra en bra första bedömning. Hela handläggningen går då också fortare.

Om skolan har gjort anpassningar så att ditt barn når målen i skolan och skolan inte anser att det finns behov av en neuropsykiatrisk utredning, men du som vårdnadshavare vill att ditt barn utreds, kan du kontakta BUP:s telefonrådgivning på 018-611 25 29 och göra en egen vårdbegäran. För att en egen vårdbegäran ska behandlas behöver du som vårdnadshavare skicka in den dokumentation som finns från skolan. Du kommer också få ett antal formulär hemskickade som vi önskar att vårdnadshavare och skola fyller i och som du sedan skickar in tillsammans med den egna vårdbegäran och dokumentationen ifrån skolan. BUPs remissbedömningsgrupp beslutar därefter om det finns skäl att utreda ditt barn på BUP.

Om barnet eller ungdomen bedöms vara i behov av en neuropsykiatrisk utredning kommer denna att ske under några veckor och målet är att utreda om barnet eller ungdomen har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Om man bedömer att det inte är aktuellt med utredning så hänvisar vi vidare till andra instanser, till exempel ungdomsmottagning, kommunens råd och stöd eller till insatser i form av behandling hos oss på BUP.

Om ni har en problematisk hemsituation med till exempel mycket bråk och konflikter, men där skolan inte sett några svårigheter och inte behövt göra några anpassningar för ditt barn, så handlar det väldigt sällan om svår neuropsykiatrisk problematik. Vänd dig då i första hand till din kommuns socialtjänst för råd och stöd.