Bårhus

Tillsynsansvaret för Region Uppsalas bårhus har delegerats till Klinisk Patologi. Bårhusen är lokaliserade till Uppsala, Enköping och Tierp.

Vid ett dödsfall på sjukhuset, vårdhem eller i hemmet förflyttas den avlidne till det lokala bårhuset. Om personen har avlidit pga sjukdom (ingen olycka eller brott) registreras den avlidne in i bårhusdataregister och förflyttas för förvaring till ett kylrum på patologen. Om det är frågan om oklart dödsfall, så som olycka, ett dödsfall pga felbehandling eller om ett brott misstänks förflyttas den avlidne till Rättsmedicinalverkets bårhus. Bårhuset sköts av obduktionsteknikerna. När en obduktionsremiss inkommer, utförs en klinisk obduktion på den avlidne. I övriga fall lämnas den avlidne till begravningsbyrån alternativt till anhöriga för vidare omhändertagande. Hämtning av den avlidna för begravning brukar ske efter cirka 7 dygn efter inlämningen och cirka 75% av de avlidna kremeras.

Svepning

Denna del av verksamheten sköts primärt av begravningsbyråerna som anhöriga kontaktar vid dödsfall alternativt direkt av anhöriga. Hur svepningen utförs beror på vilken religions tillhörighet den avlidne hade.

Avsked

I anslutning till bårhusen finns ett avskedsrum så att anhöriga och vänner kan ta avsked av den avlidne.