Vi ser människan bakom brottet – jobba inom rättspsykiatri

Vi ser människan bakom brottet –  jobba inom rättspsykiatri

Om oss

Vi vårdar personer som begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning och som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Vi arbetar med två uppdrag. Att vårda, behandla och rehabilitera patienten i förhållande till sin sjukdom samt att minska risken för återfall i allvarlig brottslighet genom olika behandlande, vårdande, rehabiliterande och begränsande åtgärder.

Hos oss arbetar vi med hela människan, med målsättningen att rehabilitera patienten tillbaka till samhället. Vi ser människan bakom brottet. Vi tar vid där andra gett upp. 

Våra nya lokaler

Snart flyttar vi från Ulleråkersområdet till nya lokaler i Jälla. Där kommer det att finnas både vårdavdelningar och en öppenvårdsmottagning. Vårdavdelningarna kommer att ha plats att vårda totalt 24 patienter. Flytten till de nya lokalerna möjliggör plats för två helt nya vårdavdelningar, en i säkerhetsklass 2 och en för säkerhetsklass 3. De nya lokalerna innebär alltså fler patienter och en högre säkerhetsklass än tidigare - därför behöver vi bli fler medarbetare.

Bli en av oss

Vi arbetar i team med läkare, specialistsjuksköterskor, specialistundersköterkor, sjuksköterskor, skötare, undersköterskor, psykolog, kurator, arbetsterapeut och medicinsk sekreterare. Varje patient har tillgång till medicinsk vård, omvårdnad och psykologiska samt psykosociala insatser utifrån sitt behov.

Avdelningen samt öppenvården arbetar integrerat och har ett nära samarbete. Öppenvården träffar patienterna redan under heldygnsvårdstiden för att skapa bärande relationer och arbeta för en obruten vårdkedja.

Vi söker nu fler medarbetare som vill arbeta med oss i våra nya lokaler. Vi söker dig som är förstående, fördomsfri och som inte räds utmaningar. Du som vill vara en del av ett samarbete med rättsväsendet och har en förmåga att behålla ditt lugn. Du som vill kunna kombinera fritidsintressen så som odling, bakning eller träning med ditt yrke i syfte att motivera och rehabilitera patienter med komplexa diagnoser.

Våra lediga tjänster

Säkerhet

Våra nya lokaler är moderna och uppfyller säkerhetsstandarder som är speciellt anpassade för att tillgodose behoven av rättspsykiatrisk vård. Det innebär att lokalerna har byggts med hänsyn till de specifika kraven och behoven som finns för att ge säker, trygg och lämplig vård till patienter som vårdas inom rättspsykiatrin, men också för våra medarbetare som arbetar i lokalerna.