Väx på Akademiska

Väx på Akademiska

Inspiration och möjligheter

Som medarbetare hos oss blir du en del av en levande och dynamisk miljö där alla har möjlighet att växa. Vi arbetar ständigt för att kunna erbjuda den utveckling som behövs och arbetar aktivt för att skapa goda framtidsutsikter. Många av våra anställda i olika yrken är eniga om en sak- det här är en arbetsplats där det alltid finns något nytt att lära. Här finns inte en rätt väg att gå. Vår utbildning, vår forskning och vårt framtidsfokus öppnar upp för flera möjligheter att påverka, olika steg att ta och unika chanser att upptäcka.

Olika sätt att växa

Här finns goda möjligheter till utveckling genom ett helt yrkesliv. Oavsett kompetens och yrkesområde kan du till exempel vidareutbilda dig, bli specialist, forska, arbeta kliniskt och utvecklas som chef, ledare och handledare och inte minst lära i vardagen.

Vår kultur

Engagemang och kunskap för ett bättre liv

Att med ett starkt engagemang och gedigen kunskap arbeta för ett bättre liv för våra patienter är det som driver oss. Det avspeglas bland annat i vår medicinska specialistkompetens, i våra relationer med personal, patienter och anhöriga samt i vår framtidsanda. Det är också grunden till vår sammanhållning och vår arbetsglädje. Även om vi är ett stort sjukhus arbetar vi alltid nära våra patienter och varandra. Vi har också en lång tradition av att vara först, att ständigt sträva efter att bli bättre och ta alla tillfällen att lära.

Våra kärnväden

Vår värdegrund bygger på tre kärnvärden- skickliga, ödmjuka och långsiktiga. Det är kärnvärden som alla har stor betydelse för oss och på olika sätt präglar vår miljö. Vi värnar om våra anställdas kompetens och utvecklar ständigt vårt kunnande. Vi bemöter människor med engagemang, respekt och personligt intresse och vi bygger våra åtaganden på samverkan, förtroende och uthållighet.

Värdebaserad vård

För att säkerställa att vi kan erbjuda våra patienter största möjliga värd före, under och efter deras behandling arbetar vi med värdebaserad vård. Det innebär patientcentrerade arbetssätt, fokus på vårdutfall samt mätning och redovisning av mått på kvalitet, upplevelse och utfall. Det handlar om att styra vården utifrån de hälsoutfall som är viktigast för patienterna och skapa stor delaktighet hos teamen för att nå dessa mål.

Våra initiativ

Här kan du läsa om några exempel på de initiativ vi tagit för att höja värdet för både våra patienter och medarbetare.

Hundar skapar mervärde

Hundar i vården- ett arbete som drivs av Mathilda Iversén Ahrén och Josefin Johansson- är ett mycket positivt initiativ. Våra hundar inom den rättspsykiatriska omvårdnaden skapar glädje, förbättrar våra patienters självkänsla och ger dem trygghet. Hundarna har till och med fått vykort med meningar som "tack för att ni finns"

Innovation Akademiska

Avdelningen Innovation Akademiska utvecklar lösningar för morgondagens sjukvård och vill inspirera våra medarbetare att utveckla sina idéer. Här möts företag, innovatörer och medarbetare i en öppen test- och utvecklingsmiljö. Tillsammans gör vi sjukhuset till en stark framtidsmotor. Ett nytt alternativ till gips, Sveriges första virtuella diabetesmottagning för unga med typ 1-diabetes samt trådlös alkoholmätare och app är några av alla de innovationer som tagits fram här.

Hälsofrämjande arbetsplats

Hälsofrämjande arbetsplats är ett projekt och verktyg för att strukturerat kunna arbeta för ett hållbart arbetsliv. Tillsammans med en tillsatt utvecklingsgrupp och bland annat Friskhuset, arbetar vi här med områden som värdegrund, ledarskap och kommunikation.