Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Vårt medarbetarskap och ledarskap

Medarbetarskap
Vårt medarbetarskap och ledarskap

Vi vill självklart alltid leva efter våra kärnvärden och bibehålla en utvecklande, engagerande och samarbetande arbetsplats. Genom att arbeta aktivt med vårt medarbetarskap och ledarskap, kan vi uppnå vår vision och fortsätta erbjuda patienter den bästa vården samtidigt som vi bevarar och utvecklar en trivsam arbetsmiljö.

Vårt medarbetarskap

Som anställd hos oss är det viktigt att du är både ansvarstagande och kvalitetsmedveten och inte minst att du har förmågan att sätta dig in i patienters och kunders situationer. Vi vill också att våra medarbetare:

 • Medverkar till att motivera och engagera både sig själva och sina kollegor.
 • Bidrar till en utvecklande arbetsplats.
 • Är öppen för andras kunskap och erfarenhet och delar med sig själva och sina kollegor.
 • Verkar för ett ödmjukt och respektfullt arbetsklimat.
 • Är en god representant för oss som arbetsplats.
 • Ser till helheten och bidrar till att vi når verksamhetens mål.
 • Ser utveckling som en naturlig del i arbetet och tar aktivt ansvar för både sin egen och verksamhetens utveckling.

Vårt ledarskap

Vi arbetar för att inspirera och motivera våra medarbetare, driva förändring med fokus på utveckling, värna om kompetens samt se styrkan i och arbeta för mångfald och en jämställd arbetsplats. Vårt ledarskap bygger också på att vi ska:

 • Medverka till forskning och utbildning samt inspirera till nytänkande och delaktighet.
 • Vara lyhörda för medarbetares förslag och synpunkter, och visa dem tillit.
 • Agera som goda förebilder och ambassadörer- på ett ödmjukt, ansvarsfullt och förståndigt sätt.
 • Möta människor med respekt och personligt intresse- och vara rättvisa, modiga och våga sätta gränser.
 • Vara tydliga med våra förväntningar, följa upp resultat och återkoppla.
 • Säkerställa att vår verksamhets mål bidrar till våra övergripande strategiska mål.
 • Främja ett gott samarbete, både inom och mellan våra verksamheter.
 • Ha ett långsiktigt perspektiv och främja dialog kring vision, strategier, mål och kärnvärden.
 • Bidra till en god struktur, planering och uppföljning.
 • Anpassa vårt ledarskap efter vad situationen kräver.