Våga ta nästa steg i din karriär - bli operationssjuksköterska

"Att bli operationssjuksköterska är det bästa professionella beslut jag tagit"

Vill du prova att hospitera hos oss innan du bestämmer dig? Kontakta oss så ordnar vi det!

Kontakta oss

Hör av dig om du vill veta mer om hur det är att arbeta på någon av våra operationsavdelningar eller komma och besöka oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här:

Anestesi-och operationsavdelningen vid ingång 95-96

Kontaktperson för frågor eller om du vill hospitera:
Charlotta Sjö, 018-611 48 82, mejla Charlotta.

Här på anestesi- och operationsavdelning ing 95-96 opererar vi patienter inom specialiteterna gynekologi, obstetrik, urologi och endokrin kirurgi. Arbetet är omväxlande, liksom tempot. Operationsavdelningen består av sex operationssalar varav en disponeras av accessmottagningen. Hos oss utförs akuta och elektiva operationer under dygnets alla timmar och vi har en egen uppvakningsavdelning.

Barnoperation

Kontaktperson för frågor eller om du vill hospitera: Pia Stöllman, 018-611 40 24
pia.stollman@akademiska.se

Inom Barnoperation ryms många specialiteter, såsom ortopedi, handkirurgi, urologi, övre gastrokirurgi, och neonatalkirurgi. Hos oss är det stor variation och bredd och ingen dag den andra lik!

Kirurgiska anestesi- och operationsavdelningen

Kontaktperson för frågor eller om du vill hospitera: Jeannette Dahl, avdelningschef
anne.jeanette.dahl@akademiska.se
018-611 10 93

Vi på kirurgoperation arbetar med planerad och akut verksamhet. Vi tar hand om patienter som behöver opereras efter trauma eller andra akuta tillstånd. Den planerade kirurgin omfattar bland annat lever- pancreas-kirurgi, transplantation, robotassisterad kirurgi, kärlkirurgi, övre- och nedre buk-kirurgi.

Neurooperation

Kontaktperson för frågor eller om du vill hospitera: Eva Åkerfeldt 018-611 45 84
eva.akerfeldt@akademiska.se
eller Karin Dickson 018-611 45 80
karin.dickson@akademiska.se

Vi utför cirka 2000 operationer per år varav 1/3 är akuta. Här utförs huvudsakligen skall- och ryggkirurgi men även viss perifer nervkirurgi samt kraniofacial kirurgi. Jourtid bistår vi även vid öron- näsa- hals- och plastikkirurgiska operationer. Vi har fem operationssalar med högteknologisk medicinteknisk utrustning och en stor del av operationerna utförs mikrokirurgiskt.

Ortopediska anestesi- och operationsavdelningen

Kontaktperson för frågor eller om du vill hospitera: Margareta Eidenert 018-611 96 86
margareta.eidenert@akademiska.se
eller Ann-Charlotte Claesson 018-611 22 92
ann-charlotte.claesson@akademiska.se
eller Eva Ahlgren 018-611 97 89
eva.ahlgren@akademiska.se

Vi opererar skador och smärtor inom hela rörelseapparaten. Verksamheten är bred med både akut och planerad kirurgi. Huvudinriktningen är högspecialiserad vård och operationer inom handkirurgi, fraktur- protes- skulder- knä- fot- och ryggkirurgi men vi bedriver även basortopedi.

Otokirurgoperation

Kontaktperson för frågor eller om du vill hospitera: Helen Orest 611 52 70
helen.orest@akademiska.se
eller Jenny Andersson jenny.h.andersson@akademiska.se

Vi utför all typ av öronkirurgi och sjukdomar som Kolesteatom, otoskleros och tumörer opereras. Komplicerade missbildningar av mellanörat åtgärdas med s.k. atresioperationer. Enheten utför även tekniskt avancerade implantatoperationer där cochleaimplantat till innerörat kan återskapa hörsel i ett dövt öra. Vi implanterar också hörapparater. Tillsammans med Neurokirurgen görs skallbasingrepp, företrädelsevis operationer av vestibularisschwannom och meningeom.

Ögonoperation

Kontaktperson för frågor eller om du vill hospitera: Marianne Säfwenberg 018-611 51 12
marianne.safwenberg@akademiska.se

På ögonoperation arbetar både operationssjuksköterskor och ögonsjuksköterskor. Här utförs vitreoretinal kirurgi för sjukdomar i näthinnan, gråstarrskirurgi, ögonplastik och skelningsoperationer. Vi har även för tidigt födda barn som behöver ögonbehandling. Operationerna utförs till stor utsträckning i lokalanestesi. Att arbeta på ögonoperation är intressant och utvecklande.

Öron- näs- och hals- och plastikoperation

Kontaktperson för frågor eller om du vill hospitera: Kicki Nilsson 018-611 87 13
christina.nilsson@akademiska.se

Inom plastikkirurgi utförs rekonstruktiv verksamhet efter olycksfall, cancer eller vid missbildningar. Områden är läpp-käk och gomspaltkirurgi, ansiktstrauma, lambåkirurgi, bröstkirurgi och brännskadekirurgi. Inom Öron- näs- och hals gör vi allt från stora tumöringrepp till mindre dagkirurgiska ingrepp. Områden är mjukdelskirurgi (malign och benign), näskirurgi luftvägskirurgi och vanliga ingrepp som rör och tonsillektomi. Vi opererar både barn och vuxna.