Utbildningar inom KUÅ, KTC, AT och ST

Här finns ett flertal olika praktikplatser för dig som är student.

Varje år utbildas cirka 2500 människor på Akademiska. För oss är det viktigt att vi hela tiden lär oss nytt och att vi erbjuder de utvecklingsmöjligheter som önskas och behövs. Det är viktigt för oss att vårt starka engagemang i vardagen också förbereder oss för framtiden- både din och vår. Förutom grund- och vidareutbildningar, finns därför också allmäntjänstgöring, specialisttjänstgöring och olika personalutbildningar såsom hjärtsjukvårdskurser och kurser i medicinsk teknik. Dessutom har vi ett kliniskt träningscentrum och för nyexaminerade sjuksköterskor har vi även ett kliniskt utvecklingsår.

Vi bedriver våra grund- och vidareutbildningar i nära samarbete med den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet, olika vårdskolor och kliniskt träningscentrum där både vår personal och våra studenter kan träna sina praktiska färdigheter. Våra studenter kommer från en rad olika program.

KUÅ- kliniskt utvecklingsår

Vårt kliniska utvecklingsår är för dig som är nyutexaminerad sjuksköterska och anställd hos oss eller i Region Uppsala. Under 20% av din arbetstid under året får du både utbildning och praktisk övning i omvårdnadsarbetet, ledarskap och mycket mer. Med utbildningen vill vi bland annat underlätta övergången mellan din utbildning och din nya yrkesroll. Det kliniska utvecklingsåret har fått mycket goda omdömen men vi fortsätter ständigt att utvärdera för att vässa den ytterligare.

KTC- Kliniskt träningscentrum

På vårt kliniska träningscentrum kan både vår personal och våra studenter träna sina praktiska färdigheter samt sina kompetenser inom samarbete, kommunikation och ledarskap. Övning ger färdighet och färdighet ger patientsäkerhet.

AT

Här på Akademiska sjukhuset erbjuder vi 20 AT-tjänster per år. Våra AT-block omfattar 18 månader.

ST

Specialisttjänstgöringen regleras av socialstyrelsen och omfattar minst fem års tjänstgöring. Eftersom vi bedriver omfattande högspecialiserad vård, kan vi erbjuda cirka 300 ST-tjänster fördelade på ett fyrtiotal olika specialiteter.

Klinisk praktik

Eftersom vi är både ett universitetssjukhus och undervisningssjukhus, utför flera yrkesgrupper sin kliniska praktik hos oss och vi hoppas att du också är intresserad!

Hjärtsjukvårdskurser

Vi har grundläggande kurser i hjärtsjukvård för både undersköterskor och sjuksköterskor. Mer information om kursernas innehåll och när du kan gå dem, hittar du i länken ovan.

Utbildning i Medicinsk teknik

I takt med att nya behandlingsmetoder tas fram, nya lagar och förordningar skrivs och nya apparaturer utvecklas behöver vår kunskap om medicintekniska produkter ständigt uppdateras. Därför erbjuder vi grundläggande säkerhetskurser, regelverkskurser och övrig apparatspecifik eller ämnesspecifik undervisning som önskas.