Specialmedicin

Specialmedicin

Vår verksamhet

Välkommen till ett spännande verksamhetsområde med ett brett arbetsfält och med vård i framkant! Vi består av cirka 350 medarbetare fördelade på fem sektioner: endokrin- och diabetes, reumatologi, njurmedicin, gastroenterologi- och hepatologi samt hud- och venereologi.

Vi innefattar två slutenvårdsavdelningar samt dagvårds- och mottagningsverksamhet inom våra samtliga specialiteter. En stor del av vården består av riks- och regionpatienter som remitterats för högspecialiserad utredning och behandling och vi är dagsläget tilldelad tre tillstånd avseende Nationell högspecialiserad vård. Vi är ett mycket forskningsintensivt verksamhetsområde med nära samarbete med Uppsala universitet och vi har ett stort utbildningsuppdrag. 

Våra områden

Vill du veta mer? Komma på ett studiebesök eller kanske hospitera?

Välkommen att kontakta oss!

Endokrin och diabetes
Klara Lindgren Freij, avdelningschef
Telefon: 018-611 64 27
klara.lindgren@akademiska.se

Gastro- och njurmedicin
Lena Blom, avdelningschef
Telefon: 018-611 27 05
lena.blom@akademiska.se

Hud och könsmottagningen
Jenny Thulin, tf avdelningschef
Telefon: 018-617 01 31
jenny.thulin@akademiska.se

Dialysverksamheten och njurmottagningen
Elin Hammarström, avdelningschef
Telefon:018-611 42 76
elin.hammarstrom@akademiska.se

Reumatologen
Karin Ahlström, avdelningschef
Telefon: 018-617 11 51
karin.ahlstrom@akademiska.se