Som intensivvårdssjuksköterska är du lugnet i stormen

Intensivvårdsyrket

Inom intensivvården tar vi hand om dom mest kritiska patienterna. För många patienter är vi det sista hoppet. Intensivvårdsyrket innebär ofta ett mindre antal riktigt stora utmaningar i stället för många små. Intensiteten i arbetet kan variera från dag till dag, från timme till timme. Här är ingen vistelse planerad och vi behöver vara flexibla och kunna växla tempo. Men framförallt kan vi finna en trygghet i allt som vi har lärt oss - vi är bra på det vi gör.

Vi tar hand om både patienter och deras familjer och får ofta möta människor som befinner sig i både chock och sorg. Men i vårt arbete hjälper vi dom många gånger tillbaka till livet - och förhoppningsvis till full återhämtning. Se gärna vår film där flera av oss som arbetar inom intensivvården ger en liten inblick i vårt arbete.

Inom intensivvården tar vi hand om dom mest kritiska patienterna och för många är vi det sista hoppet. För patienter och anhöriga är vi lugnet i stormen. Och för varandra är vi som en andra familj.

Hur är det att arbeta som intensivvårdssjuksköterska?

Som ny intensivvårdssjuksköterska kanske man tänker "Hjälp - ska jag verkligen lära mig allt det här? Ska jag kunna bli så där bra?" Och det kan du. Tillsammans hjälps vi åt så att du når dit och under ditt första år som nyutbildad intensivvårdssjuksköterska ger vi dig handledning, så att du ska känna dig trygg i din nya roll.

För dig som känner dig lite mer varm i kläderna kan det vara bra att känna till att på Akademiska har vi alla våra IVA-avdelningar nära varandra och vi kan lova att det finns gott om möjligheter för dig som vill växa och utvecklas.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta inom intensivvården? Eller kanske besöka någon av våra verksamheter innan du bestämmer dig? Slå en signal så ordnar vi det! Kontaktuppgifter till respektive avdelning hittar du nedan.

Kontakta oss

Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA)

Kontakt: Cecilia Kristofferssen, telefon 018-611 58 11, e-post cecilia.kristoffersen@akademiska.se 

Barnintensivvårdsavdelningen (BIVA), är en avdelning där vi tar hand om de sjukaste barnen och även barn som genomgått operationer där ett större övervakningsbehov finns. Här vårdas barn från nyföddhetsperioden och upp till 12 år men ibland även äldre barn.

Brännskadecentrum (BRIVA)

Kontakt: Kalle Stoorhöök, telefon 018-617 27 82, e-post kalle.stoorhook@akademiska.se

Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset är en av Sveriges två brännskadeenheter med rikssjukvårdsuppdrag. Varje år och dygnet runt tar vi emot patienter med svåra brännskador och patienter med hudavlossning av annan medicinsk orsak, till exempel som en reaktion på läkemedel (Toxisk epidermal nekrolys, TEN, eller Stevens-Johnsons syndrom, SJS). I vissa fall vårdar vi också patienter med köldskador. De flesta har så svåra skador att de har remitterats från annat sjukhus.

Centralintensiven (CIVA)

Kontakt: Anna Allenbrant, telefon 018-611 48 39, e-post: 
anna.allenbrant@akadmiska.se

Centralintensiven (CIVA) är en specialavdelning för svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Många patienter behöver också intensivvård efter större operationer. Större delen av våra patienter kommer från Uppsala län men då vi är ett universitetssjukhus vårdar vi även patienter från andra delar av landet.

Intensivvårdsavdelningen för nyfödda (95F)

Kontakt: Jacoba Wennergren, telefon 018-617 41 30, e-post: jacoba.wennergren@akademiska.se 

Intensivvårdsavdelningen för nyfödda är ett center för högspecialiserad intensivvård inklusive nyföddhetskirurgi för de minsta och/eller sjukaste nyfödda barnen. Vi arbetar med familjecentrerad vård där de anhöriga är delaktiga i vården av barnen. Med hjälp av sjukhusets intensivvårdshelikopter upprätthåller enheten en nationell transportverksamhet för intensivvårdskrävande spädbarn.

Neurointensivvårdsavdelning (NIVA)

Ann-Sofie Spinord, 018-611 49 62, e-post: ann-sofie.spinord@akademiska.se 

NIVA är en avdelning med specialistutbildad personal för neurointensivvård. Vi vårdar barn och vuxna från hela mellansverige med skador och sjukdomar i hjärna och ryggmärg orsakade av trauma eller sjukdomar. Vanliga diagnoser är hjärnblödningar, tumörsjukdomar och trauman efter fall och trafikolyckor. Många av patienterna vårdas nedsövda och är helt beroende av personalens medicinska behandling och omvårdnad.

Thoraxintensiven (TIVA)

Kontakt: Marie Hellbom, telefon 018-611 40 09, e-post: marie.hellbom@akademiska.se

Thoraxintensiven (TIVA) är en specialavdelning för hjärt- och lungopererade patienter samt de som opererats i övre delen av kroppspulsådern. Vanliga operationer är hjärtklaffs-, kranskärls- och arytmioperationer. Svårt lungsjuka patienter som har behov av andningshjälp, patienter med svår hjärtsvikt, samt patienter som fått mekanisk hjärtpump och ECMO behandlas också här. Ibland kan längre avancerad intensivvård krävas, denna vård är teknik- och personalintensiv.