Att arbeta som röntgensjuksköterska på Akademiska sjukhuset

Kvinnlig röntgensjuksköterska står vid röntgenmaskin.

Bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) är ett verksamhetsområde på Akademiska sjukhuset som består av verksamheterna röntgen och nuklearmedicin. På BFC arbetar idag ca 350 medarbetare i olika yrkeskategorier, ca 70 personer är röntgensjuksköterskor.

Att arbeta med konventionell röntgen innebär att röntgensjuksköterskan tar bilder utefter frågeställningar så att röntgenläkaren kan sätta rätt diagnos. Frågeställningarna kan t ex vara fraktur i hand, lunginflammation eller artros i knä.

Datortomografi (DT)

Metoden datortomografi (DT) inne- bär att röntgensjuksköterskan tar tredimensionella bilder av patientens olika kroppsdelar. Flertalet av dessa undersökningar görs med kontrastmedel vilket innebär att röntgensjuksköterskan sätter en nål i ett blodkärl för att injicera kontrastmedlet i samband med bildtagningen. Kontrastmedlet tillför ytterligare information i bilden.

Vid såväl konventionell röntgen som datortomografi går undersökningarna
snabbt och det leder till korta och viktiga möten med patienterna.

Magnetresonans tomografi (MR)

Vid magnetresonans tomografi (MR), används inte röntgenstrålar. Röntgensjuksköterskan använder magnetkameror som sänder ut pulserande magnetiska fält och radiovågor. Genom databearbetning av svarssignaler från patientens kropp går det att få detaljerade bilder av olika skikt i kroppen. Det är de olika organens och vävnadernas egenskaper som ger bilden.

Ultraljud

För att arbeta med ultraljud får man som röntgensjuksköterska gå en
vidareutbildning till sonograf. Undersökningen som sonografen utför går till så att svaga ljudvågor sänds in i kroppen genom ultraljudsgivaren, som är i form av en liten dosa. Ljudvågorna reflekteras tillbaka till ultraljudsgivaren av vävnaderna och organen. Det reflekterade ljudet omvandlas med hjälp av en dator till en rörlig bild av kroppens organ och vävnader som kan ses på en bildskärm.

Angiografi

Angiografi är en röntgenundersökning av blodkärlen för att ta reda på eventuella förändringar eller sjukdomar, till exempel blockeringar eller förträngningar. Genom tunna slangar sprutas kontrastvätska in i kärlet och läkare kan genom röntgen se hur kärlet ser ut. Röntgensjuksköterskor assisterar röntgenläkaren genom att hantera de material som används vid undersökningen/ behandlingen och har ansvar
för patientens välmående.

PET-kameraundersökning och gammakameraundersökning (scintigrafi)

Vid en PET-kameraundersökning och gammakameraundersökningar (scintigrafi) ger röntgensjuksköterskan patienten små mängder av en biologisk substans, till exempel glukos, aminosyror och vatten med mera, som är bunden till ett radioaktivt ämne – en radionuklid. Med hjälp av PET-kamera eller gammakamera registrerar sedan röntgensjuksköterskan radionuklidens strålning. Efter bearbetning av data får man fram en tredimensionell bild som visar fördelningen av den märkta biologiska substansen i kroppen eller i ett organ.