På psykiatrin finns stora möjligheter att utveckla och utvecklas – låter det intressant?

Personal som går i korridor.

Om verksamhetsområde psykiatri

Psykiatrin vid Akademiska sjukhuset arbetar teambaserat i tvärprofessionella vårdlag. Vi gör utredningar och behandlingar av psykiatriska sjukdomar och tillstånd som till exempel:

  • affektiva sjukdomar
  • ätstörningar
  • psykoser
  • beroendesjukdomar

Psykiatrin erbjuder akutvård, öppenvård och heldygnsvård för barn, unga och vuxna. Vi träffar patienter i grupp och i enskilda samtal på plats, via video och telefon samt i hemmet. En stor del av verksamheten finns i Psykiatrins hus på sjukhusområdet. Det gör det möjligt att samarbeta nära olika aktör i vårdkedjan, inom psykiatrin och den somatiska vården.

Som medarbetare inom psykiatrin är du en viktig pusselbit i den vård som Akademiska sjukhuset bedriver. Du har en central roll i samordningen av övriga insatser som patienterna kan vara i behov av till exempel från kommuner, polis och övriga vårdgrannar. Många gånger är du ett nav i livsavgörande insatser och får kontinuerlig och nära kontakt med patienter och anhöriga. Vi ser gärna att du även är delaktig i det forsknings- och utvecklingsarbete som psykiatrin bedriver.

Utvecklas med psykiatrin!

Psykiatrins viktigaste resurs är medarbetarna. Vården ska kännetecknas av god kvalitet och hög patientsäkerhet. Det är för oss intimt förknippat med personalens kompetensutveckling och utveckling av vårdprocesserna. Oavsett profession är vi en del i din kompetensutveckling och har även tagit fram olika kompetensmodeller för olika professioner.

Kompetensmodellen baseras på de sex kärnkompetenser som är definierade för hälso- och sjukvårdspersonal:

  • evidensbaserad vård
  • personcentrerad vård
  • samverkan i team
  • förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
  • säker vård samt informatik

Kompetensmodell för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inom psykiatrin

Vår egen kompetensmodell för sjuksköterskor inom psykiatrin beskriver vilka karriär- och utvecklingsfaser som finns och vad som förväntas av dig som sjuksköterska liksom vad du kan förvänta dig av arbetsgivaren i respektive fas. Som exempel tar den upp fördjupningsutbildningar, omvårdnads-, handlednings- och föreläsningsuppdrag med mera.

Specialistläkare

Inom verksamhetsområde psykiatri på Akademiska sjukhuset finns två specialistutbildningar, vuxenpsykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri. Det finns även möjlighet till subspecialisering inom beroendemedicin, äldrepsykiatri och rättspsykiatri.

Att jobba som specialistläkare hos oss innebär eget ansvar med gott stöd av team, där vi samarbetar nära specialistläkarkollegor och andra vårdprofessioner såsom specialistsjuksköterskor, psykologer, socionomer och erfarna skötare. Det finns stora möjligheter att utvecklas både kliniskt och forskningsmässigt inom flera spännande områden.

Fjäderpenna, illustration

Lediga tjänster och kontakt

Här kan du se vilka tjänster som är lediga samt hitta kontaktuppgifter till avdelningschefer inom psykiatrin.

Välkommen att skicka in din ansökan eller kontakta någon av oss chefer!

Forskning som gör skillnad

Verksamhetsområde psykiatri har ett nära samarbete med forskargrupperna psykiatri och barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Flertalet av de som bedriver forskning är också medarbetare inom verksamhetsområdet.

Den forskning som bedrivs omfattar sjukdomar och tillstånd som vi erbjuder vård för, och inbegriper kliniska, experimentella och epidemiologiska studier. Forskningen utförs i samarbete med andra forskare vid Uppsala universitet men även utländska universitet och forskningsinstitut.

Flera av forskningsprojekten utvärderar nya metoder för diagnostik och behandling. Andra projekt är inriktade på att förbättra omvårdnaden av våra patienter. Metoder som används inom de kliniska studierna är bland annat olika hjärnavbildningstekniker, biomarköranalyser, neurofysiologiska undersökningar och olika enkäter.

Det bedrivs även flera utvecklingsprojekt inom vården, där både medarbetare inom verksamhetsområde psykiatri och forskare bidrar. Verksamhetsområde psykiatri och universitetet har också en omfattande samverkan kring undervisning inom läkarprogrammet och sjuksköterskeutbildningar på grund- och specialistnivå.

Sammantaget bidrar samarbetet till att skapa en stimulerande och kunskapsinriktad miljö, där vi gärna ser att så många som möjligt av våra medarbetare deltar!

Illustrerad bild på ett hjärta

Hälsofrämjande som förmån

För oss på psykiatrin är det viktigt att attrahera nya kollegor och samtidigt engagera och motivera nuvarande medarbetare. Därför erbjuder vi tillsammans med Region Uppsala ett friskvårdsbidrag på 2 500 kr per år som kan nyttjas externt eller med fördel på Akademiska sjukhusets egna gym Friskhuset.   

På Friskhuset, som är beläget på sjukhusområdet i Uppsala, kan du träna i gymmet, delta i gruppträningspass, boka massage och personlig tränare. Det finns också ett stort utbud av kurser och föreläsningar samt tillgång till fysioterapi, ergonomi och förflyttningsutbildning.

Läs mer om förmåner inom Region Uppsala (regionuppsala.se)

Inte från Uppsala?

Bor du utanför Uppsala men vill jobba här? Vi vet hur svårt det kan vara med bostad och vill därför erbjuda dig som utomlänsboende ett bostadsbidrag under de sex första månaderna om din månadskostnad överskrider 7000 kronor. 

Vi bidrar även med ett UL-busskort under sex månader alternativt ett cykelpaket där cykel, hjälm och bygellås ingår.