Tillbaka

30A/GAVA söker fler sjuksköterskor till våren 2023

Referensnummer AS13/2023
Sista ansökan 2023-01-31
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde geriatrik

Arbetsplatsbeskrivning

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Geriatriken
På geriatriken vårdar vi äldre och sköra patienter, som plötsligt eller gradvis har haft en försämring i sitt hälsotillstånd. På 30A har dom flesta patienter komplexa sjukdomstillstånd, som kräver ett helhetligt perspektiv vid vårdandet.
Till geriatriska akutvårdsavdelningen kommer patienterna via remiss från andra avdelningar inom sjukhuset, via direkt intag från ambulansen och mobila närvårdsteamet eller via akutmottagningen. Patienterna som kommer till oss är sköra äldre som är i behov av ett strukturerat multidisciplinärt omhändertagande. Alla patienter som kommer till GAVA omhändertas enligt CGA (Comprehensive Geriatric Assessment). CGA kan i korthet beskrivas som en strukturerad helhetsbedömning (medicinsk, funktionsmässig, psykisk och social bedömning).
Målet med CGA, vården på GAVA och våra remissplatser är att optimera patienternas totala hälsotillstånd och att de så långt det är möjligt ska kunna bibehålla eller återfå sin funktionsnivå.

Vår verksamhet


Inom geriatriken arbetar vi med nya moderna arbetssätt för att öka kvaliteten och effektivitet på vården, genom att göra patienten delaktig i sin vård och att rätt person gör rätt saker. På 30A har vi tagit bort traditionell rond och arbetar numera bredvid varandra i team bestående av sjuksköterska, undersköterska, läkare, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vid behov involveras också apotekare, kurator, dietist och logoped. Vårt arbete utgår från vad som är viktigt för patienten och tillsammans med patienten formulerar och utgår vi patientens individuella hälsoplan. Detta är nått vi önskar fortsätta att utveckla och gärna sprida till hela sjukhuset, så det kan komma flera patienter tillgodo.

Vid geriatriken finns möjlighet till utveckling och inspiration genom projekt, temaveckor med omvårdnadsfokus m.m. Vi är stolta över att ha medarbetare och chefsgrupp, som sätter omvårdnaden högt och genom tydlig men öppet ledarskap tillåts alla att tycka till och bidra i utvecklingen av avdelningen. Tillsammans skapar vi en verksamhet där man trivs och känner sig stolt över.

Vi erbjuder


Alla nyanställda får individuell anpassad introduktion beroende på tidigare erfarenheter. Vi använder oss av ett tydligt introduktionsprogram med introduktionshäfte och det kommer vid introduktion och sen under anställningen finnas tid avsatt för obligatoriska e-learning utbildningar i systemet PingPong som tex brand, hot och våld, säkerhet m.m. Nyanställda kommer erbjudas täta uppföljningar i ett intervall av 3 veckor, 6 veckor, 3 månader och 6 månader samt vid behov.

På avdelningen finns också tillgång till kontinuerlig kliniskhandledning från våra mycket närvarande gruppchefer samt från senior personal och specialistsjuksköterskor. Dom som önskar får avsatt tid till fördjupning i sina ansvarsområden samt att driva fortlöpande utvecklings- och kvalitetsarbete. Genom personalengagemang så tillvaratas allas kompetens och det hålls fortlöpande föreläsningar och seminarier på avdelningen, både spontant och via tema-veckor.
Att vara sjuksköterska på 30A är ett spännande arbete där vi vårdar äldre patienter med många komplexa diagnoser. Som sjuksköterska på 30A kommer man ha ca 5 patienter per vårdlag (ca 6 -7 patienter under helgerna). Här får man som sjuksköterska använda sin kompetens både inom specifik och basal omvårdnad för att systematiskt identifiera, tillmöteskomma och utvärdera patientens vårdbehov. Tempot och arbetsuppgifterna på avdelningen är varierande, från akuta omhändertagande till att helhetligt bedöma omvårdnads och rehabiliteringsinsatser.

Vem är du?


Du är utbildad sjuksköterska, eller specialistsjuksköterska inom vård av äldre, akutsjukvård eller palliativ vård, och det är meriterande med breda kunskaper och förmågor inom både specifik och basal omvårdnad. Som person är du flexibel i ditt arbete, med förmågan att växla mellan ett utfalls- och ett uppgiftsfokus för att kunna ge bästa och säkraste vården för patienterna. Du har förmågan att se och arbeta med människors resurser och lägger tonvikt på patienternas hälsoförståelse, delaktighet och medansvar. Du gillar att arbeta hands on i akuta och icke akuta skeende, samtidigt som du kan leda omvårdnaden och identifierar omvårdnadsbehov, upprättar och utvärderar omvårdnadsåtgärdsplaner. Du har förmågan att samverka i team och önskar att utvecklas i en multiprofessionella arbetsgrupp. Du är lidenskaplig och lösningsorienterad i det du gör och väljer att arbeta på stimulerande, glädjefyllda och utvecklande arbetsplatser med målsättning att ge den bästa vården för sina patienter. Ställ dig i framkant, välkommen till oss!

Vill du bli en del i vårt team


Vi erbjuder dig en fast anställning.
Vill du veta mer? Kom och träffa oss genom intervju eller hospitering.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?


Avdelningschef Lena M Mattsson 018-611 39 66, lena.m.mattsson@akademiska.se
Gruppchef Marie Elmebring Lindström 018-611 70 33
Gruppchef Maria Induss 018-617 32 39
Gruppchef Annika Westerberg 018-611 70 32

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kommer ske fortlöpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.