Tillbaka

Specialistläkare sektionen för ultraljud och gastrointestinal radiologi

Referensnummer AS1638/2022
Sista ansökan 2023-02-06
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde bild- och funktionsmedicinskt centrum

Arbetsplatsbeskrivning

Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är vi leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Hos oss pågår det något hela tiden – ett nytt liv ser dagens ljus, en mormor opereras, en kollega hyllas som livets hjälte. Vi tror att ärlighet varar längst och det är ingen hemlighet att vi behöver bli fler. Som kollega till oss får du vara med om mycket. Hårda prövningar men också fantastiska händelser, stark gemenskap och stöttning från kollegor och medmänniskor. För att se delar ur vår verklighet, besök vår fotoutställning på akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.

Vår verksamhet


Inom verksamhetsområdet bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC) arbetar ca 350 personer och vi utför årligen cirka 200 000 undersökningar och behandlingar. Nästan 100 000 undersökningar utförs akut, den andra hälften är tidsbokade undersökningar. Vi är en högt specialiserad verksamhet som långsiktigt fokuserar på forskning och utveckling. Hos oss får radiologerna möjligheten att utveckla och utvecklas. BFC:s sektion för ultraljud och gastrointestinal radiologi består av två enheter:
  • På ultraljudsenheten bedrivs både planerad och akut verksamhet och vi undersöker såväl inneliggande som polikliniska patienter. Vi utför både diagnostiska och interventionella ultraljudsundersökningar, mestadels inom bukregionen men även undersökningar av exempelvis hals, skrotum och extremiteter är vanliga. En hel del av våra undersökningar utförs med intravenöst kontrastmedel. Interventionellt utför vi dagligen ett antal procedurer, inklusive olika slags biopsier och dränageinläggningar. Vi deltar även i några kliniska studier i samarbete med kliniker eller andra aktörer.
  • På gastroenheten arbetar vi med huvudsakligen datortomografi (DT) och magnetresonanstomografi (MRT) av bukregionen för att bedöma patologi i huvudsakligen lever, gallvägar, pankreas, mjälte och gastrointestinalkanalen. Även olika slags genomlysningsundersökningar ingår. Vi bedömer både akuta och planerade undersökningar. Gastroenheten ansvarar för ett flertal multidisciplinära ronder, där vi tillsammans med olika specialiteter från Akademiska sjukhuset och region Mellansverige bidrar till den regionala högspecialiserade vården. Ronderna ger goda möjligheter till utveckling och erfarenhetsutbyte.

Dina kvalifikationer


Vi söker en specialistläkare inom radiologi med erfarenhet av (eller intresse för) bukradiologi och/eller ultraljud.

Vi erbjuder


Tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse. På grund av pensionsavgångar och den ständigt ökade efterfrågan på radiologi är båda enheterna i behov av tillskott. Att tjänstgöra heltid på ena enheten eller deltid på båda enheterna kan vara aktuellt utifrån intresse. Jour och beredskapstjänstgöring ingår.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?


Kontakta sektionschef Salem Alsaqal ,salem.alsaqal@akademiska.se, 018-617 51 27
Verksamhetschef Per Eckerbom, per.eckerbom@akademiska.se, 018-611 06 05
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, Lars Lundin, tel. 073-803 88 67

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan.

OBS! Viktig information gällande din ansökan: 

Bifoga samtliga handlingar som styrker kompetenskraven; dvs CV och personligt brev och ditt?specialistbevis 
Även om du har sökt tjänster hos oss på Akademiska sjukhuset tidigare, behöver du skicka in dessa dokument för att det ska vara en komplett ansökan. 

För att din ansökan ska kunna bedömas av Sakkunniggruppen är det viktigt att alla anställningshandlingar är oss till handa senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kommer inte tas vidare i anställningsprocessen. Tillsättning av specialistläkartjänster på universitetssjukhus måste sakkunnigprövas (Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap.? 8§) och dokumenten är nödvändiga för sakkunnigprövningen. 

Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas anslagstavla? https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/ 

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.