Tillbaka

Fysioterapeut i kombination med forskarutbildning

Referensnummer AS722/2022
Sista ansökan 2022-08-14
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde rehabilitering och smärtcentrum

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Inom verksamhetsområdet Rehabilitering och Smärtcentrum arbetar ca 120 fysioterapeuter. Vi arbetar både inom sluten- och öppenvård. Du kommer att ha din grundplacering inom detta verksamhetsområde.

Ditt uppdrag som klinisk fysioterapeut


I den kliniska delen av arbetet kommer du att arbeta med vuxna individer som har olika former av hjärtsjukdom. Arbetet innebär såväl sluten- som öppenvård samt gruppträningsverksamhet. Hjärtrehabiliteringen på Akademiska sjukhuset har genomgått en betydande utveckling under de senaste åren och har vuxit till att idag innefatta cirka fyra tjänster med fysioterapeuter. Arbetet sker i nära samarbete andra yrkeskategorier inom området kardiologisk sekundärprevention.

Vi bedriver klinisk forskning inom hjärtrehabiliteringen. Målsättningen är att kontinuerligt utvecklas och vara en av de hjärtrehabiliteringsverksamheter i Sverige som bedriver högspecialiserad vård och forskning parallellt.

Om forskningsprojektet


Keep-up-going
För personer med kranskärlssjukdom och hjärtsvikt finns stark evidens för att fysisk träning ökar livskvaliten, minskar risken för sjukhusinläggning och förtida död. Träningen är en av hörnstenarna inom det sekundärpreventiva arbetet. Alla individer deltar dock inte i den erbjudna träningen och följsamheten över tid sviktar. I projektet studerar vi hur vi kan skapa bättre förutsättningar för deltagande och vidmakthållande av träning för individer med hjärtsjukdom.

Arbetsuppgifter för forskarstudent


Forskarutbildningen innebär att gå forskarutbildningskurser, medverka i framtagande av studieupplägg, samla in-, sammanställa- och analysera data, samt skriva vetenskapliga arbeten som resulterar i en avhandling. Studierna är av både kvantitativ- och kvalitativ karaktär. Erfarna handledare kommer att finnas nära till hands för att vägleda under hela processen. Du kommer att tillhöra Forskargruppen Beteendemedicin och Fysioterapi (https://www.kbh.uu.se/.), som är en del av Institutionen för Kvinnors och barns hälsa vid Uppsala Universitet, där du också kommer att registreras som doktorand (registrering som doktorand sker först då tjänsten tillsats). Via institutionen kommer du att deltaga i forskningsseminarier kontinuerligt och samverka med andra doktorander och forskare.

Din kompetens


Legitimerad fysioterapeut. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, det vill säga har en master- eller magisterutbildning inom relevant medicinskt område. Information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagningsbestämmelser finner du på:

[url=https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/medicin-och-farmaci]http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ [/url]och https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/

Den sökande ska kunna arbeta självständigt och vara väl organiserad. Personen bör vara mycket motiverad, noggrann, målinriktad och bra på såväl självständigt arbete som arbete tillsammans med andra. Goda kunskaper i engelska såväl muntligt som skriftligt krävs.

Önskvärt och meriterande i övrigt
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet när det gäller vem som bedöms ha bäst förutsättningar att genomföra de planerade projekten och forskarutbildningen likväl som att utveckla och bedriva högkvalitativt kliniskt arbete. Det är meriterande att ha arbetat med individer med hjärtsjukdom inom sluten- eller öppenvård samt organisation av vårdförlopp.

Vi erbjuder


Tjänsten Fysioterapeut i kombination med forskarutbildning innebär 50% klinisk placering inom hjärtrehabilitering kombinerat med 50% klinisk forskarutbildning som ska resultera i en doktorsavhandling. Efter avslutad forskarutbildning, som tar 8 år, har du en 100% klinisk tjänst inom verksamhetsområdet.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?


Avdelningschef Ingrid Blankenau 018-617 58 60
Ansvarig forskare/handledare Charlotte Urell 0733-559399
Facklig företrädare nås via växeln, 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Intervjuprocessen kan dröja något i och med semesterperiod. 

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla en meritförteckning, examensarbetet och ev. vetenskapliga publikationer, och ett personligt brev med kort beskrivning av dig själv, din motivation, dina kunskaper samt namn, e-postadress och telefonnummer till två referenspersoner.
Du bör även bilägga kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag. Ansökningarna bedöms enligt behörighet, personlig lämplighet och tidigare erfarenhet.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.