Tillbaka

Specialistläkare affektivas nya mobila team

Referensnummer AS597/2022
Sista ansökan 2022-07-03
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde psykiatri

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Nu bygger vi på sektionen för affektiva sjukdomar upp en helt ny prehospital verksamhet med ett mobilt team där vi behöver en engagerad och driven specialistläkarkollega!

Vår verksamhet


På Akademiska sjukhuset är psykiatrin organiserad i fem sektioner varav sektionen för affektiva sjukdomar är en. Inom sektionen finns både heldygnsvård samt flera öppenvårdsmottagningar som tillsammans ansvarar för specialiserad psykiatrisk vård för vuxna personer i Uppsala län. Kontinuerlig utveckling av verksamheten är hos oss en självklarhet och vi kommer nu starta en helt ny prehospital, mobil verksamhet för patienter med affektiv problematik.

Detta mobila team kommer att bestå av specialistsjuksköterskor, kurator, specialistläkare och biträdande avdelningschef. Teamet kommer att arbeta sektionsövergripande med akuta, avgränsbara uppdrag hos patienter med affektiv problematik. Tanken är att under dagtid kunna erbjuda både snabb bedömning, behandling och uppföljande insatser hemma hos våra patienter. Teamet planeras att ha ett mycket nära samarbete både med befintlig affektiv öppenvård och heldygnsvård liksom polis och ambulans. Framgent kommer vi också ha möjligheter för tätare samarbeten och nya vårdformer inom ramen för effektiv och nära vård, vilket tex kan ske i form av psykiatriska konsultationer gentemot primärvård.

På affektiva sektionen finns idag en stabil och kompetent grupp överläkar- och specialistkollegor samt ett antal ST- och underläkare. Samarbetet i läkargruppen är mycket bra och det är högt i tak för diskussioner kring patientärenden och medicinska frågor. Som läkare i vårt nya mobila team kommer du få många tillfällen till att utvecklas både personligt och professionellt genom stimulerande möten med patienter och deras närstående, men också med kollegor från den egna och andra sektioner, universitet och studenter. Mobila teamet är tänkt att vara lokaliserat till Psykiatrins hus (ing 10, Akademiska sjukhuset), men som namnet antyder kommer en hel del av arbetet ske på andra platser.

Ditt uppdrag


Du kommer att vara delaktig i att tillsammans med andra starta upp och utveckla det mobila teamet och det prehospitala omhändertagandet av patienter med affektiva diagnoser. Du kommer att regelbundet delta i teamkonferenser inom verksamheten, för att kunna ta emot uppdrag där flexibla lösningar med tex uppföljande besök av mobilt team behövs. Vidare kommer du att arbeta tillsammans med andra professioner och göra både akuta och planerade hembesök hos våra patienter. I ditt uppdrag kommer du även att ha ett nära samarbete med teamets biträdande avdelningschef och övriga chefer inom sektionen för att kunna utveckla teamet så att det blir resurseffektivt samtidigt som arbetssättet förblir patientcentrerat och säkert. Handledning, undervisning och jourtjänstgöring ingår i uppdraget.

Dina kvalifikationer


Du ska vara legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri med intresse för affektiva sjukdomar. God samarbetsförmåga är en värdefull personlig egenskap. Det är också viktigt att du är flexibel och lösningsorienterad samtidigt som du ser vad som är bra både utifrån patienternas kort- och långsiktiga perspektiv.

Erfarenhet av ledarskap och forskning är meriterande. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.  Körkort för automatväxlad bil är ett krav.

Vi erbjuder


Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillträde sker enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgraden är 100% inom affektiva sektionen där den största delen av tjänsten är inom mobila teamet. Jour- och beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

Som anställd hos oss erbjuder vi en personlig utvecklings- och kompetensplan och regelbunden fortbildning ser vi som självklart.  Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdagen passerat. Inför tillsättning tas utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Provanställning kan komma att tillämpas.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?


Bitr. verksamhetschef vo psykiatri, affektiva sjukdomar Tea Sundsten 018 - 611 74 84
Avdelningschef Susanne Ruckman Forsblom 018 - 611 25 08
Chefsöverläkare Carina Occasus 018 - 617 32 34
Facklig kontaktperson nås via växeln 018 - 611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan.
OBS! Bifoga samtliga handlingar som styrker kompetenskraven; dvs CV och personligt brev och ditt specialistbevis  Även om du har sökt tjänster hos oss på Akademiska sjukhuset tidigare, behöver du skicka in dessa dokument för att det ska vara en komplett ansökan. För att din ansökan ska kunna bedömas av Sakkunniggruppen är det viktigt att alla anställningshandlingar är oss till handa senast sista ansökningsdag.

En ofullständig ansökan kommer inte tas vidare i anställningsprocessen. Tillsättning av specialistläkartjänster på universitetssjukhus måste sakkunnigprövas (Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap.  8§) och dokumenten är nödvändiga för sakkunnigprövningen.  Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas anslagstavla https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/ 

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.