Tillbaka

Sektionschef patologi

Referensnummer AS450/2022
Sista ansökan 2022-05-30
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Akademiska laboratoriet är ackrediterat och svarar för kvalificerad medicinsk diagnostik, forskning, utveckling och utbildning. Vi är indelade i fem olika sektioner som tillsammans är verksamma inom tio olika laboratoriemedicinska kunskapsområden – transfusionsmedicin, immunologi, kemi, farmakologi, bakteriologi, virologi, vårdhygien, patologi och cytologi samt genetik. Våra kunder finns framför allt i Uppsala län och i vår mellansvenska region.

Akademiska laboratoriet är en verksamhet i ständig förändring. Sammanlagt är vi ca 700 anställda med verksamhet på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt i primärvården. Sektionen har ett nära samarbeta med kringliggande regioner.  

Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet söker nu en sektionschef patologi.

Vi erbjuder dig


Ett intressant chefsjobb på ett välbemannat och välfungerande kliniskt patologiskt universitetslaboratorium med drygt 125 medarbetare varav knappt 40 är läkare.

Verksamheten är diagnostiskt subspecialiserad, har en kreativ och välfungerande forskning, utveckling och undervisning. Vi har flera universitetstjänster och adjungeringar knutna till sektionen och bedriver en forskningsnära verksamhet i samarbete med Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Vi ligger i framkant inom molekylärpatologi och samarbetar med Genomic Medicine Sweden och Sci Life-plattformen Clinical Genomics. Därtill är vi mitt uppe i arbetet med att införa digital patologi.

Din roll


Som sektionschef har du det övergripande och yttersta ansvaret för verksamheten och några viktiga fokusområden för dig är en välfungerande bemanning, god arbetsmiljö, ett coachande och stödjande ledarskap och arbete med ständiga förbättringar och utveckling.

Du ansvarar för att leda verksamheten mot uppsatta mål och visioner och du driver tillsammans med personalen sektionens utveckling. Du har det yttersta ansvaret för verksamhet, ekonomi och personal och driver kvalitets- och utvecklingsfrågor för sektionen, i nära samarbete med biträdande sektionschef (som du själv rekryterar), medicinskt ledningsansvarig läkare och avdelningschefer.

Som sektionschef är du underställd verksamhetschefen för Akademiska laboratoriet och ingår i Akademiska laboratoriets ledningsgrupp.

Kvalifikationer


Vi söker dig med kompetens inom klinisk patologi eller motsvarande samt med erfarenhet från ledande befattningar och förändringsarbete. Du förväntas vara tillgänglig som chef på heltid. Uppdraget som sektionschef är tidsbegränsat och kombineras med tillsvidareanställning inom din profession.

Vi letar efter dig som:
  • har förmåga att engagerat driva verksamheten enligt fastställd verksamhetsplan och ekonomiska ramar samt göra nödvändiga prioriteringar och hålla deadlines,
  • har förmåga att utifrån syftet med verksamheten och i dialog med ledning och medarbetare formulera tydliga, realistiska och relevanta mål och visioner,
  • har förmåga att se till helheten och förståelse för ett universitetssjukhus särskilda uppdrag och förutsättningar, exempelvis inom FoU,
  • är tydlig, lyhörd, respektfull och engagerad i ditt ledarskap och bemötande,
  • är öppen, prestigelös och har lätt för att samarbeta.

Forsknings- och utvecklingserfarenhet är meriterande liksom om du är specialist i klinisk patologi. Vi kommer även att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Det är en fördel om du har kontakter och nätverk inom verksamhetsområdet klinisk patologi.

Villkor


Vi kan erbjuda en tillsvidareanställning inom din profession kombinerat med tidsbegränsat chefsförordnande. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information kontakta


rekryteringskonsult Eva Gryding, tel 070-445 13 39.
Facklig kontaktperson (Johan Botling) nås via växeln 018-611 00 00

Ansökan


Välkommen med din ansökan senast 30 maj 2022. Du söker tjänsten via länken nedan, rekryteringen sker i samarbete med jobbet.se

OBS! I de fall den sökande är specialistutbildad läkare behöver en sakkunnigprövning genomföras inför tillsättning, enligt Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap. 8§. Bifoga därför samtliga handlingar som styrker kompetenskraven; dvs CV och personligt brev, ditt specialistbevis och om disputation anges som merit även bevis om disputation.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.