Tillbaka

Utvecklare inom informations- och dokumenthantering

Referensnummer AS1166/2021
Sista ansökan 2021-12-15
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Enheten för administrativ service. Sjukhusadministrationen

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Enheten för administrativ service inom sjukhusadministrationen arbetar med funktions- och ledningsstöd inom sjukhusadministrationen och med övergripande frågor så som administrativa processer och stödsystem. Inom enheten jobbar ett tiotal medarbetare och vi sitter i trevliga lokaler som är anpassade för vårt aktivitetsbaserade arbetssätt. 

Sjukhuset arbetar med informations- och dokumenthanteringsfrågor i ett brett perspektiv. Det innebär att vi arbetar parallellt med att avveckla gamla arbetssätt och lagringsytor samtidigt som vi lär oss att implementera och förvalta nya administrativa arbetssätt. I rollen som utvecklare av vår informations- och dokumenthantering kommer du bli en viktig del i arbetet med att utveckla och förbättra vår verksamhet och vi hoppas att du vill vara med och bidra med din kunskap!

Ditt uppdrag


Som utvecklare arbetar du verksamhetsnära och fokuserar på innehållet i systemen, medan andra roller hanterar de it-tekniska aspekterna. I rollen som dataskyddssamordnare utgör du en del i regionens dataskyddsorganisation och samordnar Akademiska sjukhusets dataskyddsarbete kopplat till bland annat inventeringar, konsekvensbedömningar, incidenthantering och personuppgiftsbiträdesavtal. Tillsammans planerar vi mål och aktiviteter för att kunna möta olika behov och utmaningar. Vår verksamhet förändras ständigt. Det kan vara förändringar på grund av lagar, beslut, teknikutveckling och organisatoriska behov. Detta, tillsammans med vår verksamhets storlek och komplexitet, gör att du behöver arbeta strukturerat och att du behöver vara flexibel inför ändrade förutsättningar. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av tre delar: 

Informations- och dokumenthantering
- anpassning och utveckling av arbetssätt utifrån lagstiftning, god informationssäkerhet, styrande dokument och verksamhetens behov 
- förvaltning av sjukhusets styrande dokument inom området, exempelvis dokumenthanteringsplan

Office 365
- vara sjukhusets kontaktperson gentemot objektförvaltningen för Webb och Digital arbetsplats
- samordning av sjukhusets arbete med SharePoint och Teams, bland annat genom att stödja och utbilda nätverket för sjukhusets huvudadministratörer i Office 365
- vara sjukhusadministrationens huvudadministratör i Office 365

Dataskyddssamordnare
- genom deltagande i Region Uppsalas nätverk för dataskyddssamordnare arbeta för att stärka regionens dataskyddsarbete
- samordna Akademiska sjukhusets dataskyddsarbete

Dina kvalifikationer


Du har högskoleutbildning inom samhällsvetenskap, systemvetenskap, informations- och dokumenthantering eller annan likvärdig utbildning. Du har kunskap om gällande lagstiftning på området, exempelvis dataskyddsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen, och styrande dokument som dokumenthanteringsplaner. Du har erfarenhet av utvecklingsfrågor inom informations- och dokumenthantering och av att hålla utbildningar för användare. Du har erfarenhet av att arbeta med Office 365 på avancerad nivå och har gärna utbildning inom SharePoint och Teams. Du har erfarenhet från arbete med dataskyddsfrågor.

Din kompetens


Du drivs av att utveckla och förbättra. Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare på ett strukturerat sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du arbetar bra med andra människor och tycker om att ha många kontakter, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har god förmåga att kommunicera muntligen och skriftligen och du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren - från nybörjare till experter och baserat på dennes förutsättningar att ta till sig kunskap. Du känner dig bekväm i kontakten med verksamheten, till exempel att hålla i möten, leda utbildningar och göra presentationer i olika fora.  

Vi erbjuder


Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. 

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?


Helena Broberg, administrativ chef 018-611 15 33
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.