Tillbaka

Utvecklingsavdelning med inriktning specialmedicin söker sjuksköterska

Referensnummer AS1165/2021
Sista ansökan 2021-12-19
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde specialmedicin, hud och reumatologi

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vi har äran och uppdraget att vara en av sjukhusets tre utvecklingsavdelningar. Med patient och medarbetare i fokus tar vi möjligheten att ytterligare stärka och utveckla vår verksamhet i nybyggda lokaler. Vi ställer höga krav på kompetens och utvecklingsvilja, men ger också utrymme för flexibilitet och lyhördhet. Vill du vara med att utveckla hållbara arbetssätt med delaktighet för såväl patient som medarbetare?

Vår verksamhet


Vi bedriver en högspecialiserad vård inom reumatologi, endokrinologi, diabetes och dermatologi för länsinnevånare och sjukvårdsregionen. Patientgrupperna vi möter har autoimmuna tillstånd, inflammatoriska led- och systemsjukdomar, över- eller underproduktion av något hormon, ärftliga metabola sjukdomar samt olika typer av hudsjukdomar ofta med komplexa sår.

På våra sju vårdplatser har vi ett arbetsteam bestående av läkare, sjuksköterska och undersköterska samt resurser. Vi arbetar främst med utredning och behandling för våra patienter. Vid utredning består arbetet till stor del av djupgående anamnes, klinisk bedömning, provtagning samt förberedelser inför undersökningar. Våra behandlingspatienter kommer regelbundet för infusionsbehandling och som sjuksköterska har man här fokus på behandlingsresultat, övervakning och medicinteknik.

Som utvecklingsavdelning har vi ett särskilt uppdrag att utveckla vården för våra patienter och arbetsmiljön för oss själva. Uppdraget innebär att testa nya idéer, arbetssätt och digitala verktyg som vi även har möjlighet att dela med oss av till andra enheter inom sjukhuset. Som en del i vårt utvecklingsarbete har personalen tillsammans arbetat fram nya arbetssätt såsom personcentrerad överlämning (PCÖ), förändrad rondstruktur med fokus på patientdelaktighet samt reflektion vid arbetspassens slut. Vårt mål och vår ambition är att fortsätta hitta ytterligare vägar som leder till förbättrade arbetssätt för både medarbetare och patient. Där vi nu bland annat arbetar vidare med att lyfta sjuksköterskans roll i den specifika omvårdnaden, daglig omvårdnadsrond och hälsosamma arbetstider.

Är vi rätt för dig?


Vi söker nu dig som vill satsa på din egen professionella roll som sjuksköterska där du bör ha ett öppet sinne och vara flexibel. Du ska trivas med den medicinska och återkommande patientgruppen. Vi är övertygade om att både du som är nyexaminerad, du med erfarenhet eller du som inte arbetat inom vården på ett tag, har en viktig roll att fylla hos oss. Att bedriva utvecklings- och förändringsarbete är inte alltid lätt. Vi arbetar ödmjukt och prestigelöst, vi vågar testa och vi vågar misslyckas. Vårt fokus är att bedriva en högkvalitativ vård där ett aktivt medarbetarskap är en självklarhet för oss.

Hos oss får du ett spännande arbete där du möter patienter i olika åldrar och situationer, där du är med och gör skillnad i deras liv och vår gemensamma arbetsmiljö.


Introduktion och fortsatt utveckling


  • Individuellt anpassad introduktion med regelbundna avstämningar med handledare
  • Interna föreläsningar och schemalagda utbildningstillfällen
  • Regelbunden klinisk handledning med fokus på rollen som sjuksköterska
  • Kliniskt utvecklingsår (KUÅ) - för dig som nyexaminerad
  • Professionssteget – för dig som erfaren
  • Vidareutbildning i Reumatologi 15hp
  • Vidareutbildning i Reumatologisk farmakoterapi 7,5hp
  • Vidareutbildning i Diabetesvård 7,5hp
  • Vidareutbildning i Klinisk sårbehandling 7,5hp

Vill du jobba med oss?


Du är legitimerad sjuksköterska där vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. Tjänstgöringsgrad och tillträde är enligt överenskommelse. Vi intervjuar fortlöpande under ansökningstiden och tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdatum. Så vänta inte med att skicka in din ansökan till oss!

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?


Avdelningschef Karin Ahlström 018-617 11 51
Biträdande avdelningschef Linnea Lönn 018-611 99 95

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.