Tillbaka

Klinisk träning för utlandsutbildade läkare inför kunskapsprovet

Referensnummer AS1158/2021
Sista ansökan 2021-12-10
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Kliniskt träningscentrum (KTC)

Arbetsplatsbeskrivning

I Region Uppsala växer kunskap och människor. Ungefär 12 000 medarbetare jobbar med såväl hälso- och sjukvård som kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för hälsa, hållbarhet och utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

En möjlighet för dig som ska göra det praktiska kunskapsprovet


Region Uppsala arbetar med stödjande insatser i processen mot svensk legitimation. Nu vill vi erbjuda dig som är utlandsutbildad läkare en möjlighet att få träna på dina praktiska färdigheter inför det praktiska kunskapsprovet.  

Det praktiska kunskapsprovet


Umeå Universitet ansvarar för kunskapsprovet för läkare och provet är en del av processen mot svensk legitimation. Det praktiska delprovet mäter förmågan att agera som läkare i kliniska situationer. En förutsättning för den praktiska delen är att man först fått godkänt betyg i den teoretiska delen. Provet omfattar olika typer av kliniska situationer, som innefattar till exempel anamnes, informationstagning, statusundersökning, tolkningar av undersökningar, HLR och interprofessionella interaktioner. Läs mer om detta på[url=https://www.umu.se/utbildning/sok/kunskapsprov/kunskapsprov-for-lakare/] Umeå universitets hemsida.[/url]

Kliniskt träningscenter (KTC)


Kliniskt träningscenter (KTC) vid Region Uppsala kommer att erbjuda tillfälle där du får möjlighet att under professionell handledning få stärka dina praktiska kompetenser. Under två dagar får du öva på praktiska färdigheter samt träna på teamarbete inklusive kommunikation och arbetsledning. Programmet är skapat tillsammans studiecirkeln för utlandsutbildade läkare i Uppsala samt med läkare som tidigare har genomfört det praktiska provet.

Upplägg 17 och 18 januari


17 januari färdighetsträning i praktiska moment samt simulering med fokus på omhändertagande enligt ABCDE, teamarbete och kommunikation enligt SBAR. 18 maj HLR enligt svenska HLR-rådets riktlinjer.

Undervisningen bygger på att du förberett dig enligt utskickad information. Vi prioriterar sökande som kan delta på båda tillfällena.

Urval 


Det är begränsat med platser till träningstillfällena. Vid fördelning av platser prioriterar vi personer som redan arbetar inom Region Uppsala eller är bosatta i Uppsala län, har klarat det teoretiska kunskapsprovet och har anmält sig samt fått en plats till det praktiska kunskapsprovet.

Din intresseanmälan


Välkommen med din intresseanmälan via länken nedan. För att din ansökan ska anses komplett önskar vi följande:
  • Personligt brev/cv
  • Beslut från Socialstyrelsen
  • Information om du klarat det teoretiska kunskapsprovet
  • Information om din anmälan till det praktiska kunskapsprovet samt vilket datum

Frågor


Har du frågor kring den kliniska träningen?
Kontakta veronica.granath@akademiska.se, chef på kliniskt träningscentrum

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.