Tillbaka

Vi söker gruppchefer till geriatrik 30A och 30B

Referensnummer AS606/2021
Sista ansökan 2021-06-30
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde geriatrik

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Att arbeta inom Geriatrikens slutenvård, 30A och 30B, är ett spännande arbete där du möter patienter över 65 år med många och ofta komplexa diagnoser. Det innebär bland annat att man får användning för sin samlade kompetens runt patienten. Här blir du en del av ett skickligt team som arbetar så väl i akut omhändertagande som i att bedöma omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser, vilket gör att tempot och arbetsuppgifterna kan variera under ditt arbetspass.
30A Geriatrisk medicinavdelning. 30B Geriatriska ortoped- och strokeavdelning.

Ditt uppdrag


  • Personal - Du kommer att ansvara för en god arbetsmiljö genom att skapa ett gott arbetsklimat som ger förutsättningar för medarbetares delaktighet och ansvarstagande. Du har även ansvar för att sjukhusets målkort är känt och att alla medarbeta i din grupp har eget individuellt målkort och att detta följs upp. Ytterligare ansvarsområden är att bidra till en långsiktig kompetensförsörjning inom avdelningen. Dessutom blir du delaktig i lönesättning och genomför årligen medarbetar- och lönesamtal. Du har rehabiliteringsansvar för merbetarna i din grupp. Självklart är du även ett stöd för personalen vid bedömning och prioritering av arbetsuppgifter. Du leder tillsammans med dina gruppchefskollegor morgon- och eftermiddagssamlingarna samt reflektionerna.
  • Verksamhet - Som gruppchef kommer du i samarbete med avdelningschef, säkerställa en god och säker vård med hög kvalitet för våra patienter. Du kommer att driva utvecklings- och förbättringsarbete inom avdelningen och se till att rutiner och beslut efterföljs. Du kommer kontinuerligt följa upp kvalitetsarbete, ombudsområden, inom avdelningen och arbeta evidensbaserat. Du genomför och följer upp beslut och är delaktig i utvärderingen. Du är orsaks- och åtgärdsansvarig i avvikelsesystemet, Medcontrol.

Dina kvalifikationer


Du är legitimerad sjuksköterska, med några års erfarenhet, meriterande om du har erfarenhet inom geriatrik. Du har förmågan att inspirera till förändring och utveckling. Du är en god teamledare som skapar delaktighet och engagemang i din grupp. Du är tydlig i ditt ledarskap, där din uppgift är att vara drivande och motiverande på avdelningen samt att ta tillvara dina medarbetares idéer och visa uppskattning. Som gruppchef arbetar du både operativt och administrativt, vi tycker det är viktigt att gruppchefen är synlig och ger stöd ute på avdelningen i det dagliga arbetet. Därför är det viktigt att du är intresserad att arbete vissa procent kliniskt och kunna arbeta i vårdlag vid behov. Du kommer vara gruppchef för ca 25 medarbetare avdelningen.

Vi erbjuder


Du erbjuds en tillsvidareanställning som sjuksköterska med ett visstidsförordnande som gruppchef. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Arbetstiden är främst förlagd till måndag-fredag, helgtjänstgöring var 6e helg kan bli aktuellt.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?


Avdelningschef Lena Mattsson, 018-611 39 66 lena.m.mattsson@akademiska.se
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vänta inte att skicka in din ansökan, intervjuer och tillsättning kommer ske fortlöpande.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.