Tillbaka

Medicinsk chef till strålbehandlingsavdelningen, sektion onkologi

Referensnummer AS416/2021
Sista ansökan 2021-05-10
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt. Vår verksamhet är förlagd i en ny sjukhusbyggnad och verksamheten har moderna lokaler med bl.a. enpatientrum, den senaste medicintekniska utrustningen, och vi har bl.a. tagit Sveriges första MR-linac som kombinerar linjäraccelerator med bilddiagnostik i drift. I den nya byggnaden har vi samlokaliserat oss med andra verksamheter t.ex. Bild- och funktionsmedicinskt centrum, vilket ger nya möjligheter till samverkan och utveckling med stor potentiell patientnytta.

Medicinsk chef till strålbehandlingsavdelningen


Vi söker nu en medicinsk chef för våra specialistläkare placerade på strålbehandlingsavdelningen på 50 % med uppdrag att styra och leda med fokus på medicinsk kvalitet, utveckling, patientnytta och medarbetarnöjdhet.

Vår verksamhet - en sektion med höga ambitioner och ett växande uppdrag


Inom sektion onkologi är verksamheten organiserad i tumörgrupper och vi samarbetar nära kirurger, radiologer och patologer samt kollegor i regionen. Sektionens läkargrupp bemannar också vår strålbehandlingsenhet. Vår kliniska forskning samordnas av en dedikerad klinisk forsknings- och utvecklingsenhet, KFUE, med ett 40-tal anställda medarbetare. Ett nära samarbete med Uppsala universitet och Institutionen för immunologi, genetik och patologi (enheten för experimentell och klinisk onkologi) samt Institutionen för medicinska vetenskaper ger goda möjligheter till fortbildning, forskning och utveckling.

På strålbehandlingsavdelningen finns idag fyra nya linjäracceleratorer samt en MR-linac. Det bedrivs brachyterapi och vi har ett nära samarbete med närliggande Skandionkliniken gällande protonterapi. All verksamhet är förlagd i nybyggda lokaler som öppnade under år 2020.

Ditt uppdrag


Medicinska chefen på Strålbehandlingsavdelningen skall i samarbete med avdelningschef, personal, ledningsgruppen och sektionschefen onkologi agera i fråga om Strålbehandlingsavdelningens organisation, produktion och ekonomi. MSB deltar på avdelningsmöten och är en deltagare i klinikens ledningsgrupp där Strålbehandlingsavdelningen regelbundet rapporteras på möten. MSB har en chefsroll över de specialister som tjänstgör på strålbehandlingen och är direkt underställd chefen på onkologen.

Dina kvalifikationer


Vi söker dig som vill delta i att utveckla cancervården i Uppsala och tycker om att coacha andra och bygga förtroendefulla relationer och samarbeten. Du har god analytisk förmåga och kan tillämpa en helhetssyn på verksamheten och främja ett klimat som sätter medarbetaren i centrum till gagn för patienten. Vi ser gärna att du har tidigare chefserfarenhet och gärna erfarenhet av förändringsledning. Du är specialistläkare inom onkologi med särskilda kunskaper inom strålbehandling.

Forskningen har en framskjuten plats och vi ser positivt på om du bedriver egen forskning. För överläkartjänst krävs att du uppfyller Akademiska sjukhusets meritkrav. Du är en tydlig och trygg ledare som skapar delaktighet och engagemang och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder


Uppdraget som medicinsk chef är tidsbegränsat under tre år med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på deltid 50 % och kombineras med klinik och eventuell forskning. Sektionens ledningsmodell bygger på ett delat ledarskap i samverkan med bl.a. områdes- och tumörgruppsansvariga. Du har en tillsvidareanställning inom din profession. Lön och tillträde enligt överenskommelse.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här.

Vill du veta mer?


Tf. verksamhetschef: Henrik Lindman, överläkare 073-866 05 11
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga samtliga handlingar som styrker din kompetens. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.