Tillbaka

Verksamhetschef urologi

Referensnummer AS233/2021
Sista ansökan 2021-04-18
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde urologi

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Inom verksamhetsområde urologi finns en mottagning och vårdavdelning samt en full operationsverksamhet. Vi är modernt utrustade och utför all urologisk kirurgi. En tredjedel av verksamheten utförs mot regionen. Vi har bland annat har vi stor uro-onkologisk kirurgi, proteskirurgi, urinavledning, laparoskopi , robotassisterad kirurgi och som första klinik i landet utför vi HiFU; högintensiv fokuserad ultraljudsbehandling av prostatacancer.

Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus med pågående omfattande forskning och utvecklingsarbete samt innovationsmöjligheter i nära samarbete med olika aktörer inom den regionala Hälso- och sjukvården. Inom verksamhetsområdet har vi idag två professurer och flertalet doktorander.

Ditt uppdrag


Som verksamhetschef har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du leder verksamheten genom ett nära och aktivt samarbete med läkarna och avdelningschefer. Ditt uppdrag är att leda och utveckla verksamheten i sin helhet både kliniskt och akademiskt mot de uppsatta målen. I din roll som verksamhetschef är du direkt underställd sjukhusdirektören och ingår i sjukhusets ledningsgrupp.

Du bidrar till såväl verksamhetsområdets som sjukhusets övergripande utveckling, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Uppsala universitet är en viktig samarbetspartner i vårt utbildnings- och forskningsuppdrag och i din roll utvecklar du goda förutsättningar för detta samarbete. Vi erbjuder ett arbete i en förändringsinriktad organisation där dina idéer och din erfarenhet tas tillvara och blir viktiga för det fortsatta utvecklingsarbetet. I uppdraget som verksamhetschef ingår en stor del operativ verksamhet med bl.a. daglig styrning och samarbete med andra verksamhetsområden när det till exempel handlar om operationsresurser och vårdplatser.

Dina kvalifikationer


Du är läkare inom kirurgisk specialitet, företrädesvis urologi och har gedigen erfarenhet av chefsuppdrag inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av klinikövergripande planerings-, utvecklingsprojekt och ett övergripande perspektiv. Disputation är meriterande liksom annan erfarenhet av forskning, utveckling och undervisning.

Din kompetens


Du har ett stort intresse för ledning och styrning. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser helheten, tar hänsyn till det stora perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa. I pressade situationer är du lugn och kontrollerad och fokuserar på rätt saker.

Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar, väger samman komplex information och visar omdöme vid agerande och beslutsfattande. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram, du påminner och följer upp.

Genom ditt ledarskap arbetar du för en god arbetsmiljö och tillsammans med din ledningsgrupp bygger du struktur och kultur inom verksamheten. Du sätter våra patienter i första rummet.  Du utvecklar vården och förstår vikten av att utbilda nya kollegor. Om du som ledare kan leva upp till våra kärnvärden; skicklighet, ödmjukhet och långsiktighet så är Akademiska sjukhuset rätt plats för dig.

Vi erbjuder


Akademiska sjukhuset tillämpar tidsbegränsat chefsuppdrag med en tillsvidareanställning inom din profession. Sakkunnigprövning görs.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Tf. sjukhusdirektör Marianne van Rooijen, tfn 018- 611 13 42
Fackliga organisationer nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan.

OBS! Bifoga samtliga handlingar som styrker kompetenskraven. De handlingar vi behöver förutom CV och personligt brev är specialistbevis.  Även om du har sökt tjänster hos oss på Akademiska sjukhuset tidigare, behöver du skicka in dessa dokument för att det ska vara en komplett ansökan.  För att din ansökan ska kunna bedömas av Sakkunniggruppen är det viktigt att alla anställningshandlingar är oss till handa senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kommer inte tas vidare i anställningsprocessen. Tillsättning av specialistläkartjänster på universitetssjukhus måste sakkunnigprövas (Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) 5 kap.  8§) och dokumenten är nödvändiga för sakkunnigprövningen. Tjänsteförslagen publiceras på Region Uppsalas anslagstavla https://regionuppsala.se/politik-och-paverkan/handlingar/anslagstavla/

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.