Tillbaka

Chefscontroller/enhetschef verksamhetsstyrning

Referensnummer AS190/2021
Sista ansökan 2021-03-14
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Sjukhusadministrationen

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Bakgrund


Akademiska sjukhuset befinner sig i en spännande utvecklingsfas där ekonomiavdelningen har en betydande roll. Ett omfattande åtgärdsprogram för att skapa balans i ekonomin är under genomförande och parallellt pågår också arbetet med att analysera och planera för ytterligare effektiviseringar. Det pågår även ett utvecklingsarbete för att samordna och skapa en ny organisation för Region Uppsalas olika ekonomiavdelningar.
    
Akademiska sjukhuset ansvarar för den högspecialiserade- och delar av den specialiserade vården för Mellansveriges sjukvårdsregion och för övriga Norrland. Marknadsenheten ligger i enheten för verksamhetsstyrning och ansvarar för kontakterna med Akademiska sjukhusets kunder och den interna samordningen av kundprocessen som utvecklas kontinuerligt och är i särskilt fokus utifrån de nya avtal som gäller från och med 2021.     

Ditt uppdrag


Som chefscontroller är du ekonomichefens ställföreträdare och djupt involverad i arbetet med ekonomi i balans. Chefscontrollern ingår tillsammans med ekonomichefen i Region Uppsalas ekonomiledningsgrupp. 

Ditt uppdrag är brett och innebär en kombination av rollen som chefscontroller och uppdraget som enhetschef där du har ett personalansvar för medarbetarna inom ekonomistyrningsenheten.

De sjukhusövergripande ekonomiprocesserna är under utveckling och detta är ett arbete som du kommer leda, i nära samarbete med regionövergripande processansvariga och tillsammans med våra verksamhetområdescontrollers i enheten för verksamhetsnära ekonomistöd.

Du har personalansvar för en enhet bestående av ett tio-tal medarbetare, som arbetar som sjukhusövergripande controllers/processledare. Kompetensutveckling, successionsplanering och fortsatt utveckling för att skapa en attraktiv arbetsmiljö är högt prioriterade frågor på din agenda.

Marknadsfunktionen leds av en marknadschef som linjemässigt rapporterar till dig i din roll som chefscontroller. Du arbetar aktivt med att stödja marknadschefen i dennes uppdrag, och med att öka samordningen inom marknadsområdet.  

I enheten finns även ALF kansliet som hanterar ekonomiadministrationen kring sjukhusets forskningsmedel. 
  

Dina kvalifikationer


Du är civilekonom eller motsvarande och har minst tio års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, varav minst fem år som chef/ledare och har gjort positiva avtryck i de organisationer där du arbetat. Du har processledningserfarenhet. Vi ser allra helst att du har erfarenhet av hälso- och sjukvårdssektorn

Din kompetens


Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål, samt skapar engagemang och delaktighet. Du tänker strategiskt och har ett brett och långsiktigt perspektiv på frågor och dess konsekvenser. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa. Du har väl grundade och tydliga värderingar och styrs av dessa i avgörande situationer i arbetet. Du förstår komplicerade språkliga underlag och producerar egna dokument av hög kvalitet. Du skapar kontakter och underhåller och goda relationer i olika yrkesmässiga sammanhang.

Vi erbjuder


Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.    

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Tf ekonomidirektör Mikael Forss, 018-611 61 26
HR-partner Karin Söderlund 018-611 61 31
Fackliga representanter nås via växeln 018-611 10 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Observera att ansökningar behandlas i enlighet med offentlighetsprincipen.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.