Tillbaka

Enhetschef för verksamhetsnära ekonomistöd

Referensnummer AS189/2021
Sista ansökan 2021-03-14
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Sjukhusadministrationen

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Bakgrund


Akademiska sjukhuset befinner sig i en spännande utvecklingsfas där ekonomiavdelningen har en betydande roll i arbetet att skapa balans i ekonomin. Ett omfattande åtgärdsprogram är under genomförande och parallellt pågår arbetet med att analysera och planera för ytterligare effektiviseringar. Arbetet bedrivs framförallt i linjen med respektive verksamhetsområdeschef som huvudansvarig och där verksamhetscontrollers utgör verksamhetschefernas viktigaste stöd i detta arbete. Ett utvecklingsarbete pågår också för att samordna och skapa en organisation för Region Uppsalas olika ekonomiavdelningar under ledning av Region Uppsalas ekonomidirektör.  

Vi söker nu en enhetschef som kan stödja, leda och utveckla medarbetarna inom enheten för verksamhetsnära ekonomistöd.    

Ditt uppdrag


Du kommer att leda en grupp om tolv medarbetare som arbetar som verksamhetsområdescontrollers för sjukhusets tjugotvå verksamhetsområden. I deras roller som verksamhetsområdescontrollers fungerar de som ”ekonomichefer”, för sina respektive verksamhetsområden. För att dina medarbetare ska ha de bästa förutsättningarna att lyckas i sina uppdrag, säkerställer du att det finns väl utvecklade processer för dem att arbeta inom. Kompetensutveckling, successionsplanering och fortsatt utveckling för att skapa en attraktiv arbetsmiljö är andra högt prioriterade frågor på din agenda.

De sjukhusövergripande ekonomiprocesserna är under utveckling, ett arbete som framförallt leds av din chefscontrollerkollega - tillsammans med övergripande processansvariga inom Region Uppsala. Men även du kommer att vara involverad i detta arbete, där ert uppdrag är att säkerställa att processerna är ändamålsenliga för den kliniska verksamheten och för styrningen av denna. 

Dina kvalifikationer


Du är civilekonom eller motsvarande och har minst tio års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, varav minst fem år som chef. Du har lett och medverkat i verksamhetsutvecklingsprojekt och medverkat i utvecklingen av ekonomiprocesser, och har gjort positiva avtryck i de organisationer där du arbetat. Vi vill att du har erfarenhet av hälso- och sjukvården.

Din kompetens


Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål, samt skapar engagemang och delaktighet. Du tänker strategiskt och har ett brett och långsiktigt perspektiv på frågor och dess konsekvenser. Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa.

Du är lugn och kontrollerad under stress eller i pressade situationer och fokuserar på rätt saker. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du skapar kontakter och underhåller relationer i yrkesmässiga sammanhang.

Vi erbjuder


Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.     

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Tf ekonomidirektör Mikael Forss, 018-611 61 26
HR-partner Karin Söderlund 018-611 61 31
Fackliga representanter nås via växeln 018-611 10 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Observera att ansökningar behandlas i enlighet med offentlighetsprincipen.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.