Tillbaka

Ansökan om studielön – specialistsjuksköterskeprogrammet psykiatri

Referensnummer AS13/2021
Sista ansökan 2021-03-15
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Akademiska sjukhuset

Arbetsplatsbeskrivning

Akademiska sjukhuset erbjuder möjlighet till studielön för sjuksköterskor som antas till specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård med studietakt 50%.
Studielönen motsvarar 100% av grundlönen (max 32 000 kr/månad) och riktar sig i första hand till sjuksköterskor som är tillsvidareanställda, alternativt som i samband med rekryteringen till utbildningen ingår en tillsvidareanställning vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och påbörjar sin utbildning höstterminen 2021 vid Uppsala universitet. Studielön kan, efter särskild överenskommelse, komma att erbjudas för studier vid andra lärosäten. Under din studietid arbetar du 50% och studerar 50%.

Grund för urval


Vid urvalet görs en sammantagen bedömning av vilka sökande som bedöms ha bäst förutsättningar för att bedriva och utveckla omvårdnad på avancerad nivå vid Akademiska sjukhuset. Till ansökan ska bifogas en motivering till varför du söker studielön, samt en beskrivning av varför du önskar genomgå specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård. Motiveringen ska även innehålla en beskrivning av hur du ser att du vill använda din nya kompetens i organisationen och vilka professionella kompetensområden du önskar utveckla som specialistsjuksköterska. Omfattning ½ - 1 A4. Observera att beviljad studielön inte innebär platsgaranti vid sökt utbildning. För information om behörighet och anmälan, se respektive lärosäte.

Villkor 


Den som beviljas studielön förbinder sig att arbeta vid Akademiska sjukhuset i ett år efter examen. Efter examen beslutas arbetsstället i samråd mellan den anställde, utifrån verksamhetens behov. HR-direktören vid Akademiska sjukhuset beslutar om studielön i varje enskilt fall. Sökande som inte tidigare har erhållit studielön för specialistutbildning inom Region Uppsala kan komma att prioriteras vid urval.

För mer information 


Maria Bruhn Lundblad, psykos- och rättspsykiatrin, 018-611 22 26,
Ann-Sofie Stadell, psykos- och rättspsykiatrin, 018-611 15 97,
Jonas Nilshed, akut- och konsultpsykiatrin 018-617 25 45
Eeva Böök, barn- och ungdomspsykiatrin, 018-611 25 46
Robert Bosnjak, beroende- och neuropsykiatri för vuxna, 018 617 01 78
Patrik Molarin, affektiva sjukdomar,  018 611 24 18
HR-partner Henrik Larsson, 018-617 41 11

HR avdelningen nås också på e-post till HR@akademiska.se

Mer information om studielön, samt svar på vanliga frågor hittar du på vår hemsida [url=https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/studielon/]https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/studielon/ [/url]

Har du frågor gällande registrering av din ansökan i vårt rekryteringsverktyg kontakta rekryteringsteamet på e-post [url=http://mailto:rekrytering@akademiska.se/]rekrytering@akademiska.se [/url] 

Ansökan


Välkommen med din ansökan (inklusive CV och referenser) via länken nedan. Glöm inte att även lämna in en ansökan om tjänstledighet för studier till din chef samt en ansökan till utbildningen vid Uppsala universitet. Sista anmälningsdag till universitetet är den 15 mars 2021. 

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.