Tillbaka

Verksamhetschef hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi

Referensnummer AS886/2020
Sista ansökan 2020-12-09
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Vår verksamhet


Inom verksamhetsområde hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi med ca 300 medarbetare, bedriver vi avancerad utredning, diagnostik och behandling av sjukdomar i hjärta och lungor. Här pågår en omfattande utbildningsaktivitet som bidrar till utbildningen av bl.a. läkare, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Vi har ett långsiktigt fokus på medicinsk och vårdvetenskaplig forskning och ett nära samarbete med Uppsala Universitet, men också med andra aktörer så som tex Uppsala Clinical Research Center. Inom våra sektioner pågår i dag också världsledande forskning, något vi är mycket stolta över. Nu söker vi en trygg och driven ledare som vill leda utvecklingen av denna verksamhet in i framtiden!

Våra sektioner


Vår verksamhet är organiserad i tre olika sektioner, som var och en leds av en sektionschef. Inom sektionen för klinisk fysiologi arbetar vi främst med diagnostik inom hjärta, kärl och lunga. Vår lung-och allergisektion har en slutenvårdsavdelning med i huvudsak oplanerad vård. I samband med slutenvårdsavdelningen finns också sektionens onkologiska dagvård och ventilatormottagning. Sektionens öppenvård består av lungmottagning, allergimottagning, sömnapnémottagning och lungutredningscentral. Inom sektionen deltar vi också i arbetet runt patienter med cystisk fibros.

Slutligen, vår hjärtsektion, som består av två slutenvårdsavdelningar där den ena har inriktning mot arytmi och svikt och den andra med inriktning mot ischemisk hjärtsjukdom och akut hjärtinfarkt. Sektionen har en stor verksamhet i öppenvård så som hjärtmottagning och dagvård. I samarbete med akut och internmedicin driver vi också en hjärtsviktsdagvård. Inom sektionen finns två laboratorier, arytmi och PCI.

Ditt uppdrag


Som verksamhetschef har du det samlade ansvaret för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Du leder verksamheten genom ett nära och aktivt samarbete med sektionschefer och avdelningschefer. Ditt uppdrag är att leda och utveckla verksamheten i sin helhet både kliniskt och akademiskt mot de uppsatta målen. I din roll som verksamhetschef är du direkt underställd sjukhusdirektören och ingår i sjukhusets ledningsgrupp.

Du bidrar till såväl verksamhetsområdets som sjukhusets övergripande utveckling, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Uppsala universitet är en viktig samarbetspartner i vårt utbildnings- och forskningsuppdrag och i din roll utvecklar du goda förutsättningar för detta samarbete. Vi erbjuder ett arbete i en förändringsinriktad organisation där dina idéer och din erfarenhet tas tillvara och blir viktiga för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Dina kvalifikationer


Du har relevant högskoleutbildning för uppdraget och gedigen erfarenhet av chefsuppdrag inom hälso- och sjukvårdssektorn, gärna från ett universitetssjukhus. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av klinikövergripande planerings- och utvecklingsprojekt. Tidigare erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete, undervisning och disputation är meriterande.

Din kompetens


Du har ett stort intresse för ledning och styrning samtidigt som du är resultatorienterad och har en förmåga att göra prioriteringar, fatta beslut och verkställa dessa. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar och väger samman komplex information samt visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Du har en ekonomisk medvetenhet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. I pressade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad, du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker.

Vi söker dig som engagerar och inspirerar till förändring och utveckling. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du är en tydlig och trygg ledare som har helhetssyn och skapar delaktighet och engagemang i din verksamhet. Genom ditt ledarskap arbetar du för en god arbetsmiljö och tillsammans med din ledningsgrupp bygger du struktur och kultur inom verksamheten. Du brinner för våra patienter och för att utveckla den vård vi erbjuder. Om du som ledare kan leva upp till våra kärnvärden; skickliga, ödmjuka och långsiktiga så kan Akademiska sjukhuset vara rätt utmaning för dig.

Villkor


Akademiska sjukhuset tillämpar tidsbegränsat chefsuppdrag med en tillsvidareanställning inom din profession.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Sjukhusdirektör Eric Wahlberg, tfn 018- 611 34 01
Biträdande sjukhusdirektör Marianne van Rooijen, tfn 018- 611 13 42
Fackliga organisationer nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Observera att ansökningar behandlas i enlighet med offentlighetsprincipen.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.