Tillbaka

Avdelningschef barnintensivvårdsavdelningen (BIVA)

Referensnummer AS826/2020
Sista ansökan 2020-11-30
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde anestesi, operation och intensivvård

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


AnOpIVA, på Akademiska sjukhuset har en målsättning att ligga i internationell toppklass vad gäller klinisk verksamhet, forskning och utbildning. Hos oss arbetar ca 900 medarbetare. Verksamhetens innefattar fyra sektioner: anestesi- och operation, barnanestesi, barnoperation och barnintensivvård, intensivvård och luftburen intensivvård.

Barnintensivvårdsavdelningen, BIVA, bedriver högspecialiserad intensivvård för barn inom kirurgi, medicin, neurologi, trauma och infektioner. Vi vårdar även barn i behov av intermediärvård. BIVA kommer inom en snar framtid att flytta till nya lokaler med fler vårdplatser. Arbetssättet är teambaserat och stor vikt läggs vid att arbeta familjecentrerat. Inom personalgruppen finns ett stort engagemang och mycket kunskap. BIVA ingår, tillsammans med barnoperation, i den nybildade barnsektionen inom verksamhetsområdet, AnOpIVA. Detta innebär att du som chef kommer ha stora möjligheter att vara med och utveckla.

Ditt uppdrag


Som avdelningschef har du tillsammans med sektionschefer för barnsektionen, AnOpIVA, ansvar för ledningen av BIVA. Som stöd för dig i ditt uppdrag har du biträdande avdelningschefer, utbildningsansvariga, teamledare och medarbetare med spetskompetens inom exempelvis medicinteknisk apparatur och material. Du ansvarar för klinisk verksamhet inom omvårdnad, medarbetare, ekonomi, utbildning samt forskning och utveckling. Samverkan med Uppsala universitet när det gäller forskning och utbildning inom vårt intresseområde ingår som en naturlig del. I uppdraget ingår att samarbeta med de olika enheterna inom såväl verksamhetsområdet ANOPIVA som med andra verksamhetsområden, samt att arbeta sjukhusövergripande. Du är direkt underställd sektionschef och ingår i sektionsledningen och nätverket för avdelningschefer inom intensivvården på Akademiska sjukhuset.

Dina kvalifikationer


Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård. Erfarenhet från barnintensivvård och från chefsbefattning inom sjukvården är meriterande.

Din kompetens


Då du kommer vara i en miljö med ständiga förändringar ser vi att du har förmåga att vara innovativ, du ser möjligheter i varje situation och har fokus på att arbeta personcentrerat. Du fattar beslut och agerar utifrån dessa, även under svåra omständigheter och tidspress. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och har lätt för att samarbeta med såväl den egna arbetsgruppen som med externa kontakter. Med helhetssyn verka för en långsiktig utveckling av verksamhetsområdet med målet att klinisk verksamhet, forskning, utveckling och utbildning håller internationell toppnivå.

Vi erbjuder


Tillsvidareanställning inom din profession kombinerat med tidsbegränsat chefsförordnande.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Sektionschef Pia Stöllman 018-611 40 24
Sektionschef Rainer Dörenberg 018-611 48 28

Facklig kontaktperson
Vårdförbundet nås via växel 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.