Tillbaka

Verksamhetschef kvinnosjukvård

Referensnummer AS809/2020
Sista ansökan 2020-11-24
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde kvinnosjukvård

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Kvinnosjukvården har ca 470 medarbetare och består av två sektioner - gynekologi/reproduktion och obstetrik. Dessa innefattar vårdavdelningar, förlossningsavdelning och mottagningar. Hos oss föder årligen ca 4300 kvinnor barn och vi utför ca 1500 gynekologiska operationer inom benign och malign kirurgi. Vi arbetar tvärprofessionellt med högsta ambition vad gäller kvalitet och utveckling. Kvinnosjukvårdens uppdrag är att ge obstetrisk och gynekologisk bassjukvård till länets alla kvinnor samt högspecialiserad vård till sjukvårdsregionen och nationell högspecialiserad vård. Vi bedriver rikssjukvård och subspecialisering inom tumörkirurgi, fostermedicin och reproduktionsmedicin. Vi är en del av ESGO - ett av landets certifierade enheter inom ovarialcancer.

Vi bedriver dessutom en omfattande undervisningsverksamhet. Förutom läkar- barnmorske- och sjuksköterskeutbildning bedriver vi även vidareutbildning för läkare och barnmorskor på olika nivåer. Forskning är ett betydande inslag i verksamheten och vi har omfattande nationellt och internationellt samarbete.

Ditt uppdrag


Som verksamhetschef har du det samlade ansvaret för verksamheten, medarbetare och ekonomi. Du leder verksamheten genom ett nära och aktivt samarbete med klinikens ledningsgrupp. Ditt uppdrag är att leda och utveckla verksamheten i sin helhet och sträva mot de uppsatta målen. I din roll som verksamhetschef är du direkt underställd sjukhusdirektören och ingår i sjukhusets ledningsgrupp.

Du bidrar till såväl verksamhetsområdets som sjukhusets övergripande utveckling - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt! Uppsala universitet är en viktig samarbetspartner i vårt utbildnings- och forskningsuppdrag och i din roll utvecklar du goda förutsättningar för detta samarbete. Vi erbjuder ett arbete i en förändringsinriktad organisation där dina idéer och din erfarenhet tas tillvara och blir viktiga för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Dina kvalifikationer


Du har relevant högskoleutbildning men ser gärna att du är läkare med specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi. Forsknings- och undervisningserfarenhet är meriterande. Du har erfarenhet av chefsuppdrag inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Du har ett stort intresse för ledning och styrning samtidigt som du är resultatorienterad och har en förmåga att göra prioriteringar, fatta beslut och verkställa dessa. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar och väger samman komplex information samt visar omdöme vid uttalanden, ageranden och beslutsfattanden.

Du har en ekonomisk medvetenhet. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. I pressade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad - du behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker.

Vi söker dig som engagerar och inspirerar till förändring och utveckling. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och är en tydlig och trygg ledare som har god helhetssyn och skapar delaktighet i sin verksamhet. Genom ditt ledarskap arbetar du för en god arbetsmiljö och tillsammans med din ledningsgrupp bygger du struktur och kultur inom verksamheten. Du brinner för våra patienter och för att utveckla den vård vi erbjuder och förstår vikten av att utbilda nya kollegor. Om du som ledare kan leva upp till våra kärnvärden - skickliga, ödmjuka och långsiktiga så kan Akademiska sjukhuset vara rätt utmaning för dig.

Vi erbjuder


Akademiska sjukhuset tillämpar tidsbegränsat chefsuppdrag med en tillsvidareanställning inom din profession.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Sjukhusdirektör Eric Wahlberg, tfn 018- 611 34 01
Biträdande sjukhusdirektör Marianne van Rooijen, tfn 018- 611 13 42
Fackliga organisationer nås via växeln 018-611 00 00

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Observera att ansökningar behandlas i enlighet med offentlighetsprincipen.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.