Tillbaka

Fyra forskar AT-block

Referensnummer AS640/2020
Sista ansökan 2020-09-30
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Akademiska sjukhuset

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Fyra AT-block för forskare 18+12 månaders forskning vid Uppsala Universitet.I blocket ingår:


- invärtesmedicinska specialiteter 4.5 månader
- kirurgiska specialiteter 4.5 månader
- psykiatri 3 månader
- allmänmedicin 6 månader

Den kliniska tjänstgöringen varvas med forskning där klinisk tjänstgöring inleder och avslutar förordnandet.
Forskarblocken tillsätts i samråd med företrädare för medicinska fakulteten och sjukhuset.

Dina kvalifikationer


Du som söker ska ha läkarexamensbevis vid tillträdet.

Då vi rekryterar för framtiden ser vi särskilt sökande med lokal anknytning som meriterande. Vi söker är dig som är intresserad av att kombinera kliniskt arbete med medicinsk forskning. Klinisk erfarenhet som läkare eller läkarvikarie, upp till 6 månader, anses meriterande. Andra kliniska erfarenheter (läkarassistent, sjuksköterska, undersköterska et c) är positiva, men räknas inte in i erfarenhet som läkare. Forskningsmässigt bedöms forskning av sakkunniga och rangordnas efter genomförda meriter, exempelvis publikationer, avlagda examen, deltagande i konferenser, et c, samt potential i forskningsplan. Pedagogiska erfarenheter anses också meriterande. Anknytning till Uppsala universitet förutsättes avseende fortsatt forskning. Erfarenhet av andra yrken med kopplingar till hälso- och sjukvård kan också vara meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Till ansökan bifogas förutom personligt brev, även tjänstgöringsintyg som styrker dina tjänstgöringar och uppdrag samt institutionstjänstgöringar och andra eventuella sammanställda meriter och referenser. Ett kortfattat forskningsprogram bifogas ansökan och för odisputerade intyg från handledare och prefekt om planerna för den forskningsverksamhet som ska ingå i blocket. Doktorander bifogar antagningsbesked från Uppsala Universitet. Sökande som har forskartjänst eller utbildningsbidrag vid medicinska fakulteten bör bifoga intyg om detta.

Uttagning sker genom en sammanvägning av formella meriter och intervjuer.

Vi erbjuder


Uttagning sker genom en sammanvägning av formella meriter och intervjuer. Pga rådande pandemi genomförs alla intervjuer digitalt. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


AT-handläggare Johan Carlsson, 018-611 10 55
SYLF representant, 018-611 34 95

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer av sökande äger rum 13-14 oktober. Besked om erbjudande av AT-tjänst lämnas senast torsdag 15 oktober. Vi vill ha din ansökan senast 30 september 2020. Planerad start 1 februari 2021. 

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.