Tillbaka

Sjuksköterskor - nu förändrar vi våra arbetssätt på 30A!

Referensnummer AS205/2020
Sista ansökan 2020-09-08
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Verksamhetsområde geriatrik

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


Att vara sjuksköterska på 30A, Geriatriska medicinavdelningen, är ett spännande arbete där du möter patienter över 65 år med många och ofta komplexa diagnoser. Det innebär bland annat att man får användning för sin samlade kompetens runt patienten. Här blir du en del av ett skickligt team som arbetar så väl i akut omhändertagande som i att bedöma omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser, vilket gör att tempot och arbetsuppgifterna kan variera under ditt arbetspass.

NYHET! Nu förändrar vi vårt arbetssätt genom projektet “från traditionell rond till förbättrad personcentrerad vård”. Syftet är att öka patientens delaktighet i sin vård och att förbättra arbetsmiljön genom att rätt person gör rätt saker samt att alla professioners kompetenser tas tillvara ännu bättre. Detta gör vi genom att ta bort gamla strukturer och skapar utrymme för bland annat sjukhusets nya föreslagna arbetssätt. Projektgruppen har bestått av engagerade medarbetare som gjort ett fantastiskt arbete. Vi vill ge möjlighet till utveckling och inspiration i arbetet. Tillsammans skapar vi en verksamhet där man trivs och känner sig stolt över.

Grunden för det geriatriska arbetssättet, som nu även förstärks genom projektet, är arbetet i tvärprofessionella team utifrån personcentrerad vård. Teamet består av dig som sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och vid behov receptarie, apotekare, kurator, dietist och logoped.

Under terminerna på 30A bedrivs klinisk utbildningsavdelning, KUA. Gemensamma målet för KUA är att lära av, med och om varandra i ett team bestående av studenter från läkar-, sjuksköterske-, apotekar- och fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet. Att handleda studenter är en utvecklingsmöjlighet för dig som sjuksköterska hos oss.

Vi erbjuder


Individuell anpassad introduktion som är förlagd under fyra veckor med eventuell förlängning. Vi har ett tydligt introduktionsprogram med introduktionshäfte och du har tid avsatt för e-Learning utbildningar i systemet ping pong som tex brand, hot och våld, säkerhet m.m. Täta uppföljningar planeras in för dig som ny i ett intervall av 3 veckor, 6 veckor, 3 månader och 6 månader samt vid behov.

Som nyexaminerad sjuksköterska går du det första året på sjukhuset kliniska utvecklingsår, KUÅ, som är 20% av din arbetstid.

Vem är du?


Du är utbildad sjuksköterska som person ser människors resurser och lägger tonvikt på patienternas hälsoförståelse, delaktighet och medansvar. Du gillar att arbeta hands on i akuta och icke akuta skeende samtidigt som du ansvarar för omvårdnaden, identifierar omvårdnadsbehov, upprättar omvårdnadsplaner och arbetsleder omvårdnad. Du utvecklas av att arbeta i- och vara en viktig del i vårt multiprofessionella team. Du väljer att arbeta på stimulerande och glädjefyllda arbetsplatser med målsättning att ge den bästa vården för sina patienter.

Ställ dig i framkant, välkommen till oss!

Vill du bli en del i vårt team


Vi erbjuder dig en fast anställning förlagd på dag, kväll och helg. 

Vill du veta mer om vad vårt projekt inneburit, kom och träffa oss genom intervju eller hospitering.
Under eventuell intervju kommer du få träffa en av våra sjuksköterskor som kan ge dig en bredare bild om hur det är att arbeta hos oss som ny sjuksköterska eller som ny erfaren sjuksköterska. Sista ansökningsdag är 26/4 2020.

Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Hör gärna av dig till:

Avdelningschef Lena M Mattsson 018-6113966, lena.m.mattsson@akademiska.se.
Gruppchef Marie Elmebring Lindström 018-6117033.
Gruppchef och specialistsjuksköterska  Anngela Ingvarsson 018-6173239.
Facklig representant, vårdförbundet Sara Bäckström 018-6117003.

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan.

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.