Tillbaka

Vårdprocesskoordinator till diagnosspecifikt vårdprocessarbete

Referensnummer AS355/2020
Sista ansökan 2020-06-01
Förvaltning Akademiska sjukhuset
Arbetsplats Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Arbetsplatsbeskrivning

Med 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige. Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.

Vår verksamhet


RCC är föregångare inom nationell kunskapsstyrning. Vi stödjer framtagandet av nationella vårdprogram för de flesta cancerdiagnoser som tillsammans med cancerregistret och våra diagnosspecifika kvalitetsregister möjliggör en ständig förbättring av cancervården. Vi står för ett brett stödjande arbete, från prevention av cancer till modern vård och behandling inklusive vård i livets slutskede. Ett evidensbaserat synsätt med aktivt deltagande av patienter och närstående är kännetecknande för våra insatser.

Vi bedriver ett antal sjukvårdsregionala vårdutvecklingsprojekt samt ansvarar för utvecklingen av den nationella IT-plattformen INCA för kvalitets- och cancerregister. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro är en arbetsplats med en stark gemenskap där samarbete är viktigt och där arbetsglädjen förenar oss. Vill du ha en stimulerande arbetsplats med möjlighet till utveckling samtidigt som du kan bidra till att göra cancervården bättre - då är det här ett jobb för dig. RCC ligger i Uppsala inom området Uppsala Science park och har ett fyrtiotal anställda. Arbetsspråket på RCC är svenska.

Ditt uppdrag


I den Nationella cancerstrategin (SOU:2009:12) har Regionala cancercentrum i uppdrag att arbeta med utveckling av vårdprocesser inom cancersjukvården. Detta görs bland annat genom diagnosspecifika sjukvårdsregionala vårdprocessgrupper (VPG) under ledning av processledare med stöd av vårdprocesskoordinator. För detta uppdrag behöver RCC Uppsala Örebro nu en ersättare på grund av kommande pensionsavgång. Vårdprocesskoordinatorn ansvarar bland annat för att:
 • gemensamt med processledare styra vårdprocessgruppernas arbete i enlighet med VPG:s uppdrag för att uppfylla cancerstrategins mål. Vårdprocesskoordinators roll är att driva aktuella frågor från den sjukvårdsregionala cancerplanen och andra styrande dokument genom att säkerställa att dessa behandlas av VPG.
 • i samarbete med processledaren utarbeta arbetsmodeller och metoder för att säkra att uppdraget för VPG drivs via vårdprocessgruppen i respektive region.
 • samverka med regionens cancersamordnare i frågor kopplade till VPG.
 • säkerställa att samarbete sker med nätverk, diagnosövergripande grupper samt i förekommande fall mellan VPG.
 • koordinera andra arbetsgrupper/nätverk med koppling till RCC:s arbete.
 • tillsammans med processledaren verka för att data från kvalitetsregistren används som utvecklings- och uppföljningsverktyg i VPG.
 • teamen bestående av vårdprocesskoordinator och registeradministratörer inom RCC lägger en årsplan för det gemensamma arbetet.
 • vara väl förtrogen med registerarbetet och fungera som stöd till registeradministratörerna i medicinska frågor
 • gemensamt i gruppen av vårdprocesskoordinatorer driva förbättrings- och utvecklingsarbete med fokus på vårdprocessarbete
 • följa utvecklingen inom det egna arbetsområdet och sprida kunskapen vidare inom RCC och i sjukvårdsregionen

Rollen kan också innebära uppdrag/projektarbeten på nationell nivå.

Dina kvalifikationer


Du ska ha medicinsk utbildning, gärna sjuksköterska, para- eller biomedicinare, folkhälsovetare eller motsvarande, företrädelsevis på masternivå. Det är meriterande om du har erfarenhet av:
 • koordinering av arbetsgrupper
 • arbete med kvalitetsregister
 • projektledning eller om du ingått i större projekt
 • verksamhetsutveckling och/eller processutveckling inom vården
 • klinisk arbete inom cancersjukvård.

Mycket god och dokumenterad datorvana krävs. God förmåga att formulera sig i tal och skrift.

Din kompetens


Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du bör vara strukturerad, tydlig i din kommunikation och utvecklingsinriktad i ditt arbetssätt. Arbetet innebär nära samarbete med övriga medarbetare på RCC, liksom många externa kontakter därför är god samarbetsförmåga och hög social kompetens viktigt. Arbetet ställer höga krav på din förmåga att vara strategisk, uthållig och kunna arbeta självständigt under ledning av enhetschef.

Vi erbjuder


Heltidstjänst med tillsvidareanställning inom Region Uppsala. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här.

Vill du veta mer?


Enhetschef: Jessica Nordlander, 018-15 19 38
Verksamhetschef: Johan Ahlgren, 073-0930798
Fackliga ombud:
Vårdförbundet: Catharina Östman, 018-15 19 36
SACO: Marit Holmqvist, 018-15 19 18
Vision: Magdalena Eriksson, 018-15 19 35

Vill du jobba med oss?


Välkommen med din ansökan via länken nedan senast den 1 juni 2020. 

Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.